Tài liệu Bài giảng bài quan hệ góc tới và góc khúc xạ vật lý 9

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 45- Bài 41 I- SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO GÓC TỚI 1)Thí nghiệm a) Khi góc tới bằng 600 Đặt mắtminh ở phíarằng cong đường của miếng C1: Chứng nối thủy tinh ta thấy chỉ có một vị trí các vị trí A, I, A’ là đường truyền N quan sát được hình ảnh của đinh của tia sáng từ đinh ghimthủy tới tinh. mắt. ghim A qua qua miếng A I 900 900 A’ N’ Điều đó chứng tỏ ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy đinh ghim A’, có nghĩa là A’ đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt. Vậy đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim tới mắt I- SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO GÓC TỚI 1)Thí nghiệm a) Khi góc tới bằng 600 b) Khi góc tới bằng 450, 300,00 N 900 900 Lần đo Góc tới i 1 600 2 450 3 300 4 00 I N’ Bảng 1 Góc khúc xạ r Tiết 45- Bài 41 I. SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO GÓC TỚI 1) Thí nghiệm: 2) Kết luận: Khi ánh sánh truyền từ không khí sang thuỷ tinh: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ tăng (giảm) Góc tới bằng không góc khúc bằng không. Tia sáng không bị gãy khúc khi truyeàn qua hai môi trường khác nhau 3) MỞ RỘNG Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau như thạch anh, nước đá, rượu, dầu …. Người ta đều thấy: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ tăng (giảm) Góc tới bằng không góc khúc bằng không. Tia sáng không bị gãy khúc khi truyên qua hai môi trường khác nhau C3: trên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước. A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó. PQ là mặt nước. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi .M đến mắt N r P I Q i N’ Ở Tiahình IG là vẽtia 41.3 khúc ,SI xạ, là tia vì tới. tia sáng Tia khúc đi từ xạkhông của tia này khí trùng sang với một môi trong trường số nước các đường thì tiaIH, khúc IE, IG, xạ IK. nhỏ Hãy hơn dấu mũi góctên tớivào tia khúc xạ đó N S Không khí I P Q Nước K H N’ G E Học Thuộc ghi nhớ của bài Làm các bài tập trong SBT trang 48; 49 Sọan bài học mới: “ Thấu kính hội tụ” Tìm hiểu đặc điểm của Thấu kính hội tụ mà em biết Bài học kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo!
- Xem thêm -