Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (3)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1: Hệ thức phù hợp với phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng là A. A C. pV  const T VT  const p B. pT  const V D. p1V2 p 2T1  T1 V1 Câu 2 : Trong các hiện tƣợng nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lƣợng khí đều thay đổi? A. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp C Không khí trong một xilanh đƣợc nung nóng, C. dãn nở và đẩy pittông dịch chuyển D. Trong cả ba hiện tƣợng trên NỘI DUNG CHÍNH I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƢỞNG II. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 1. Quá trình đẳng áp Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp. 2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối p1Vphương p2V2 trình trạng Câu hỏi : Dựa vào 1  Từ phương trình T1 hãy thiết T2 lập biểu thái của khí lí tưởng, V1 V V thức của quá trình đẳng áp? 2 =  = const Nếu : p = p Thì : 1 2 T1 T2 T Vậy : Trong quá trình đẳng áp của lượng khí không đổi, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 3. Bài tập áp dụng Một khối khí ở nhiệt độ 1270C thì có thể tích 20cm3. Khối khí thực hiện biến đổi đẳng áp. Khi nhiệt độ khối khí là 270C thì thể tích khối khí là bao nhiêu? Giải Trạng thái 1 T1 = 400K V1 = 20cm3 Áp dụng hệ thức: p = const Trạng thái 2 T2 = 300K V2 = ? V1 V2 V1T2   V2  T1 T1 T2 Thay số vào ta được : V2 = 15 cm3 4. Đƣờng đẳng áp Đƣờng biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đƣờng đẳng áp V p1 p1 < p2 Nếu p càng lớn đƣờng đẳng áp nằm càng thấp p2 O T(K) Đường biễu diễn này có đặc điểm gì? Trả lời: Đƣờng biểu diễn là đƣờng thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua gốc toạ độ. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH Phƣơng trình trạng thái p1V1 p2 V2  T1 T2 Quá trình đẳng nhiệt T1=T2 Quá trình đẳng tích V1=V2 p1 T1  p2 T2 p1V1 = p2V2 p V1 T1  V2 T2 V p p T O Quá trình đẳng áp p1=p2 T V T V V O V p T p p T O V T VÀI NÉT VỀ WILIAM THOM SON Wiliam Thomson (1824 – 1907) (Huân tước Kelvin) VÀI NÉT VỀ WILIAM THOM SON - Wiliam Thomson sinh năm 1824 tại Scotland. Năm 15 tuổi đã có những bài báo khoa học đầu tiên. - 22 tuổi là giáo sư trường Đại Học Glassgow được hoàng gia Anh phong tặng danh hiệu Huân Tước. Vào năm này ông đưa ra khái niệm độ 0 tuyệt đối và nhiệt giai Kelvin. - 27 tuổi là viện sĩ viện hàn lâm khoa học nước Anh… - Ông mất năm 83 tuổi Wiliam Thomson (1824 – 1907) (Huân tước Kelvin) IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI  Nhiệt giai KelVin là thang nhiệt độ bắt đầu từ 0 K củng cố * Nội dung chính cần nắm vững: - Thế nào là quá trình đẳng áp? - Trong quá trình đẳng áp thì mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối là gì? - Nhiệt giai Kelvin là gì? - Thế nào là độ 0 tuyệt đối? * Nhiệm vụ về nhà: Các em về nhà làm các bài tập 4, 5, 6, 7, 8 (trang 165 & 166, sgk) IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI Nếu giảm nhiệt độ tới 0 K thì P = 0 và V = 0, nếu nhiệt độ dưới 0 K thì P < 0, V < 0. Đây là điều không thể thực hiện được. Nhiệt độ T = 0 của một khối khí ứng với áp suất khí P = 0 nên T = 0 được gọi là độ 0 tuyệt đối. Không thể nào có nhiệt độ thấp hơn vì áp suất của một khối khí không thể thấp hơn 0. Wiliam Thomson (1824 – 1907) (Huân tước Kelvin) * Nội dung chính chính cần nắm vững: - Thế nào là quá trình đẳng áp? Trả lời: Quá biến đổi - Trong quá trình trình đẳng đẳng áp áp là thìquá mốitrình liên hệ giữa trạng thái đótuyệt áp suất thể tích và trong nhiệt độ đối làcủa gì? khối khí là không Trả lời:đổi Trong quálà trình - Nhiệt giai Kelvin gì? đẳng áp của một lượng khí nhất định thì thể tỉ lệ thuận Trả lời:nào Nhiệt giai là tích thang nhiệt độvới bắt - Thế là độ 0 KelVin tuyệt đối? nhiệt độ0 tuyệt đối. đầu từ K * Nhiệm vụ về nhà: Các em về nhà làm các Trả lời: 0 K được gọi là độ 0 tuyệt đối. bài tập 6, 7, 8độ (trang 166, sgk) Đây4,là5, nhiệt tuyệt165 đối& thấp nhất của khối khí.
- Xem thêm -