Tài liệu Bài giảng bài phép chia số phức giải tích 12 (4)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÉP CHIA SỐ PHỨC BÀI GIẢNG TOÁN 12 CHƯƠNG 4 BÀI 3 KIỂM TRA BÀI CŨ Hs: Tính: 1/ (a + bi) + (a – bi) = ? 2/ (a + bi).(a – bi) = ? Kết quả: 1/ (a + bi) + (a – bi) = 2a 2/ (a + bi).(a – bi) = a2 – (bi)2 = a2 + b2 1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp /   ?1 Cho z  2  3i. T i nh z  z  Kết quả: ; z. z   z  2  3i  z  z  (2  3i )  (2  3i )  4  z. z  (2  3i )(2  3i )  2 2  32  4  9  13 Tổng quát: Cho số phức z = a + bi ta có  z  z  (a  bi)  (a  bi)  2a  z. z  (a  bi)(a  bi)  a  (bi)  a  b  z 2 2 2 2 2 2. Phép chia hai số phức. a) Khái niệm (c +di) : (a + bi) = z c  di ( a + bi khác 0) hay z  a  bi Số phức z được goi là thương trong phép chia c + di cho a + bi ( a + bi khác 0). b) Quy tắc thực hành: c  di (c  di)(a  bi) ac  bd ad  bc  2  2 .i z  2 2 a b a  bi (a  bi)(a  bi ) a  b Ví dụ : Thực hiện phép chia 3 + 2i cho 2 + 3i Giải 3  2i (3  2i )(2  3i )  2  3i (2  3i )(2  3i ) 6  9i  4i  6i  2 2 2 3 12  5i 12 5    i 13 13 13 2 Ví dụ : Thực hiện phép chia 4 + 2i cho 1 + i Giải ( 4  2i )(1  i ) 4  2i  (1  i )(1  i ) 1 i 2 4  4i  2i  2i  2 2 1 i 6  2i   3i 2 VỀ NHÀ -HỌC CÔNG THỨC TÍNH TỔNG VÀ TÍCH CỦA HAI SỐ PHỨC LIÊN HỢP. - BIẾT CÁCH CHIA SỐ PHỨC. - LÀM BÀI TẬP CÒN LẠI TRONG SGK
- Xem thêm -