Tài liệu Bài giảng bài phản xạ toàn phần vật lý 11 (8)

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ 1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Chiết suất tỉ đối? Chiết suất tuyệt đối? Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng là hiện tƣợng lệch phƣơng của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trƣờng trong suốt khác nhau. + Chiết suất tỉ đối: + Chiết suất tuyệt đối: n2 v1 n21   n1 v2 c n v Kiểm tra bài cũ 2. Định luật khúc xạ ánh sáng? Biểu thức? Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. - Với hai môi trƣờng trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi: sin i = hằng số sin r Hay n1sini = n2sinr Kiểm tra bài cũ 3. Cho tia sáng truyền từ có n1= 2 vào môi trƣờng có n2 = 1. R Tính góc khúc xạ ứng với các trƣờng hợp sau: a. i = 300 b. i = 600 n2 I + Tính góc khúc xạ: Dựa vào công thức định luật khúc xạ ta có: n1sini = n2sinr => sinr = n1 sini = + Kết quả: i S n1 S’ 2 sini a) Với i = 30 0 => r = 45 0 b) Với i = 60 0 => sinr = 3 2 >1 => không tồn tại góc r Quan sát hình ảnh Kim cương sáng lấp lánh rất đẹp. Vì sao vậy? Quan sát hình ảnh Ánh sáng ở đầu những sợi dây từ đâu ra vậy ? Quan sát hiện tượng Trời nắng sao ai lại đổ nước giữa đường vậy? Tiết 53 - Bài 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Giáo sinh giảng dạy: Nguyễn Thị Minh Nga 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) 1. Thí nghiệm 2. Nhận xét PHẢN XẠ TOÀN PHẦN II. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém(n1>n2) 2. Nhận xét Góc tới Chùm tia khúc Chùm tia xạ phản xạ • Nhỏ •Lệch xa pháp tuyến (so với tia tới) • Rất sáng • Rất mờ • Có giá trị xác • Gần nhƣ sát mặt định nào đó. phân cách •Rất sáng • Rất mờ • Có giá trị lớn hơn giá trị xác •Không còn •Rất sáng định trên. 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) 1. Thí nghiệm 2. Nhận xét 3. Góc giới hạn phản xạ toàn phần PHẢN XẠ TOÀN PHẦN II. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém 3. Góc giới hạn phản xạ toàn phần - Khi r đạt giá trị 900 thì góc i đạt một giá trị igh (góc giới hạn hay góc tới hạn). n2 sin igh  n1 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. Định nghĩa PHẢN XẠ TOÀN PHẦN III. Hiện tượng phản xạ toàn phần 1. Định nghĩa Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt. CHÚ Ý: - Khi có phản xạ toàn phần thì không còn tia khúc xạ. - Phản xạ toàn phần khác với phản xạ một phần luôn đi kèm với sự khúc xạ. 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. Định nghĩa 2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN III. Hiện tượng phản xạ toàn phần 2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần a. Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn ( n1)sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn(n2) n1 >n2 b. Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn ( i ≥ igh) (sin igh  n2 ) n1 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG 1. Cấu tạo PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang 1. Cấu tạo - Cáp quang gồm bó các sợi quang.Mỗi sợi quang gồm hai phần chính: 50m (lõi) 125m Đƣờng truyền của tia sáng trong sợi quang 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG 1. Cấu tạo 2. Công dụng PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang 2. Công dụng - Cáp quang có ứng dụng lớn vào việc truyền thông tin. - Cáp quang có nhiều ƣu điểm hơn so với cáp bằng đồng. 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG 1. Cấu tạo 2. Công dụng PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang 2. Công dụng - Ngoài ra cáp quang còn dùng để nội soi trong Y học. 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG 1. Cấu tạo 2. Công dụng PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang 2. Công dụng Phản xạ toàn phần còn có ứng dụng quan trọng trong việc chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần và ứng dụng vào lĩnh vực quân sự. A B I I B C A J C 27 I.SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG HƠN (n1 n2) III. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: CÁP QUANG 1. Cấu tạo 2. Công dụng PHẢN XẠ TOÀN PHẦN IV. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang 2. Công dụng Hầm ngầm Tàu ngầm 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
- Xem thêm -