Tài liệu Bài giảng bài phản xạ toàn phần vật lý 11 (5)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

I. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƢỜNG CHIẾT QUANG KÉM HƠN ( n1 > n2 → i < r ): 1 1/ Thí nghiệm (sgk) 2/ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: + Vì n1 > n2 → sini < sinr → i < r + Tiếp tục tăng i = igh → r = 90o Vẽ Từ định luậthình khúc xạ → sinigh ? r → sin igh = n2 n1 igh + Nếu i > igh : n1 sin i > 1 ( vô lý) 3 → sin r = n2 Không có tia khúc xạ → ánh sáng phản xạ toàn phần. II. HIỆN TƢỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN: 1/ Định nghĩa: (sgk) 2/ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: (sgk) + n1 > n 2 + i ≥ igh Với sin igh = r igh n2 n1 III. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƢỢNG PXTP: CÁP QUANG 1/ Cấu tạo: Sợi quang gồm hai phần chính (sgk) 2/ Công dụng: + Cáp quang ƣu điểm hơn cáp đồng: ( sgk) + Công dụng của cáp quang: Dùng truyền thông tin và nội soi trong y học… 3 Vì n1 > n2 → i? r Chứng minh ? 2 Nhận xét về các chùm tia ? r i igh Góc tới Chùm tia khúc xạ Chùm tia phản xạ i nhỏ -Rất sáng. -Lệch xa pháp tuyến. - Rất mờ i = igh -Gần sát mặt phân cách. - Rất mờ. i > igh - Không còn. - Rất sáng - Rất sáng 2 i i´ n2(k.khí ) r igh i´ n1 r i i´ So sánh n1 với n2 và i với r ? sini > sinigh Vì i > igh → Nhân 2 vế cho n1 . sini > n2 n1 n2 2 n1. sini gh n2 n2 Thế sin r = n1 .sin i và sin igh = n1 n2 → sin r > n1 . n2 n2 n 1 → sin r > 1 ( vô lí) 2 Phần lõi Phần vỏ LĂNG KÍNH PHẢN XẠ TOÀN PHẦN KÍNH TIỀM VỌNG  Kính tiềm vọng Ống nhòm ẢO TƯỢNG
- Xem thêm -