Tài liệu Bài giảng bài phản xạ toàn phần vật lý 11 (14)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 11 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Giáo viên giảng dạy: Lê Hoàng Ân  So sánh sự khác nhau giữa hiện tượng phản xạ và khúc xạ?  Nếu tia tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì tia sáng truyền đi như thế nào?  Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường còn có hiện tượng gì khác? 1.Hiện tượng phản xạ toànphần  Trình bày đường đi của tia sáng - nhận xét về độ sáng - so sánh góc khúc xạ với góc phản xạ? r S K H J n = 1.33 I i R G i nhỏ; r nhỏ (r>i) ; JK rất sáng; JR rất mờ 1.Hiện tượng phản xạ toànphần  Khi i tăng, nhận xét về độ sáng , so sánh góc khúc xạ với góc phản xạ? K r n = 1.33 J i R i tăng; r tăng nhưng r>i; JK mờ dần; JR sáng dần 1.Hiện tượng phản xạ toànphần  Nhận xét về độ sáng 2 tia, các góc trong trường hợp sau ? r =90o K J n = 1.33 R igh i = i gh; r =90o; JK rất mờ ; JR rất sáng 1.Hiện tượng phản xạ toànphần  Nếu tiếp tục tăng i, hiện tượng xảy ra như thế nào, vì sao? J n = 1.33 R igh i > i gh; JK không tồn tại ; toàn bộ tia tới bị phản xạ  Hiện tượng khi toàn bộ tia tới bị phản xạ không còn tia khúc xạ gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần 1.Hiện tượng phản xạ toànphần 1.Hiện tượng phản xạ toànphần Minh họa quá trình thực hiện  Nếu chiếu tia sáng từ không khí vào nước có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra không, vì sao? n = 1.33 Không, vì r luôn nhỏ hơn i  Để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì ta phải có điều kiện gì? 2. Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toànphần   Tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém i igh khi i = igh hiện tượng phản xạ toàn phần bắt đầu xảy ra.  Làm thế nào xác định được góc giới hạn? 3. Góc giới hạn phản xạ toànphần  Khi chưa xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần: n2 sin i  s inr n1 Với n2 < n1  Khi bắt đầu có hiện tượng phản xạ toàn phần: i = igh; r = 90o sin i gh n2  n1 Ví dụ: Cho một khối thủy tinh chiết suất 1,5. Tìm góc tới giới hạn tại mặt tiếp xúc thủy tinh - không khí để có phản xạ toàn phần bên trong thủy tinh. A. 84o B. 52o C. 45o D. 42o 4. Một vài ứng dụngcủa hiện tượng phản xạ toàn phần a. Lăng kính phản xạ toàn phần: Là khối thuỷ tinh hình lăng trụ , có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân Phản xạ một lần Phản xạ hai lần Kính tiềm vọng 4. Một vài ứng dụngcủa hiện tượng phản xạ toàn phần b. Các ảo tượng: Hình ảnh trên mặt đường vào những ngày nắng nóng Ảnh con tàu hiện lên bầu trời Thành phố ảo: lần đầu tiên ảo ảnh xuất hiện trên vùng biển Penglai - vốn tọa lạc trên mỏm cận đông bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc ngày 20/12/2006 http://www.dantri.com.vn/chuyenla/2006/12/158747.vip 4. Một vài ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần c. Sợi quang học (cáp quang) Bó sợi quang học *. Trắc nghiệm 1. Chọn đáp án SAI: Khi ánh sáng đi từ một môi trường chiết suất lớn qua môi trường chiết suất nhỏ hơn thì A. Khi tăng góc tới i thì tia phản xạ yếu dần còn tia khúc xạ sáng A dần lên B. Khi góc tới i = igh thì tia khúc xạ truyền đi sát mặt phân cách C. Khi góc tới i > igh thì không còn tia khúc xạ D. Góc giới hạn xác định bởi sin igh  n nho n lon 2. Điều kiện để không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?
- Xem thêm -