Tài liệu Bài giảng bài phản ứng phân hạch vật lý 12 (5)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ LỚP 12 Một hạt nhân phóng xạ  :  :   h· y hoµn chØnh b¶ ng sau Phãng x¹     Z Thay ®æi x x x Kh«ng ®æi A Thay ®æi Kh«ng ®æi x x x x x BÀI 38: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH Nội dung I.Cơ chế của phản ứng phân hạch II.Năng lượng phân hạch Ottô Han (Otto Hahn) 1879-1968 Phát hiện ra phản ứng phân hạch trước đại chiến thế I.Cơ chế của phản ứng phân hạch 1.Phản ứng phân hạch là gì • Là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. I.Cơ chế của phản ứng phân hạch 1.Phản ứng phân hạch là gì? ? C1Quá trình phóng xạ có phải là phân hạch không.  • KHÔNG • 2. Phản ứng phân hạch kích thích. p mang điện dương bị lực đẩy do hạt nhân t/dụng ?C2 n  XX Y  Z  k n ; * K gọi là hệ sốnhân nơt ron ( k  1,2,3) II. Năng lượng phân hạch 1.Phản ứng phân hạch toả năng lượng ? Năng lượng phân hạch là gì? * Là năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch 1g 235U phân hạch hết giải phóng năng lượng 8,5.1010 J 2.Phản ứng phân hạch dây chuyền 1 phân hạch có k nơtron giải phóng sau n lần p/hạch liên tiếp số nơtron giải phóng là kn kích thích kn phân hạch mới. U n U n U n U U n U U I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN U U U U n U U U s=2 Đặc điểm K< 1 phản ứng tắtnhanh  K= 1 phản ứng tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi theo thời gian  K > 1 phản ứng tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh theo thời gian gây nên bùng nổ.  Để k≥ 1 thì, m 235U đạt cỡ 15kg, m 239Pu cỡ 5kg  3.Ph©n h¹ch cã ®iÒu khiÓn 1 phản ứng thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân.  Dùng thanh điều khiển bằng Bo hay Cađimi đảm bảo k luôn bằng 1.  K= BOM NGUYÊN TỬ Julius Robert Oppenheimer (1904–1967) SỰ NỔ CỦA BOM NGUYÊN TỬ Julius Robert Oppenheimer (1904–1967) NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ II. NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ Chất tải nhiệt Hơi đi tới tuabin điều chỉnh lò sinh hơi nhiên liệu Nước chấtlàm chậm Bơm  Nhiều nhà máy điện nguyên tử đã được xây dựng ở các nước công nghiệp.  Trên 35% tổng điện năng sản xuất hàng năm ở Pháp, Thụy Điển, Phần Lan…  Trên 30% ở Nhật.  Trên 12% ở Mỹ.  Nước ta có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ ở Đà Lạt, dùng để nghiên cứu khoa học và sản xuất đồng vị phóng xạ (công suất 500kW, có 89 thanh nhiên liệu là hợp kim chứa Urani đã làm giàu tới 36% U 235). Cảnh hoang tàn, chết chóc, sau vụ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hidroshima và Nagashaki tháng 8 năm 1945 Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy đang hoạt động CÂU 1 : Tìm phát biểu SAI sau đây về tính chất của phản ứng phân hạch : Là phản ứng tỏa năng lượng Xảy ra do sự hấp thụ nơtron Chỉ xảy ra với nguyên tử U235 Tạo ra hai hạt nhân có số khối trung bình câu 2 : Phản ứng hạt nhân dây chuyền là phản ứng phân hạch : Có hệ số nhân nơtron k >1 Của hệ vượt hạn Của hệ tới hạn Thỏa bất kỳ điều nào ở A,B,C
- Xem thêm -