Tài liệu Bài giảng bài phản ứng nhiệt hạch vật lý 12 (2)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ • Câu 1: Sự phân hạch là gì? • Câu 2: Thế nào là hệ số nhân nơtrôn và nó có tác dụng gì ? • Câu 3: Trình bầy cấu tạ của nhà máy điện nguyên tử. VŨ HỒNG SƠN 2 1. Phản ứng nhiệt hạch + Phản ứng giữa các đồng vị nặng của hyđrô: 1 1 H  H  He n  3,25MeV 2 1 H  H  He n  17,6MeV 1 1 3 1 3 2 4 2 1 0 1 0 Phản ứng kết hợp rất khó xẩy ra vì các hật nhân tích điện dương đẩy nhau, nên cần phải có một nhiệt độ từ 50 – 100 triệu độ. Nên được gọi là phản ứng nhiệt hạch VŨ HỒNG SƠN 3 Nhà bác học Mỹ Betơ đã tạo nên một chuỗi phản ứng gọi là chu trình cácbon – nitơ. Đó là sự tổng hợp hêli từ hyđro. 1 1  H  He 2 e  26,8MeV 4 2 1 0 Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được, đó là sự nổ bom kinh khí. Bom này chứa hỗn hợp đơtơri, triti và một quả bom nguyên tử làm ngòi nổ. Nguyên liệu của PU nhiệt hạch: Trong nước thường có 0,015% D2O và triti lấy từ Li6. VŨ HỒNG SƠN 4 Câu hỏi 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch? A. Chỉ xẩy ra ở nhiệt độ rất cao B. Phản ứng nhiệt hạch là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng C. Hiện nay, phản ứng nhiệt hạch không thể kiểm soát được D. Tất cả đều đúng. VŨ HỒNG SƠN 5 Câu 2: Xét phản ứng :D + D T + p. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? Biết mD = 2,0136u, mT = 1,0073, c = 2,9979 m/s, u = 1,6605.10-27kg. Chọn kết quả đúng. A. 5,653 MeV B.B.9,03.10 3,631 21 MeV N.Tử C. 3,163 MeV D. Một giá trị khác VŨ HỒNG SƠN 6 Gợi ý giải bài 2 Khối lượng các hạt trước phản ứng: m0 = 2mD = 4,0272 Khối lượng các hạt sau phản ứng: m = mT + mP = 4,0233 Do m0 > m nên phản ứng tỏa năng lượng. Nặng lượng đó là: ∆E = (m0 – m)c2 = 3,631 MeV VŨ HỒNG SƠN 7 6. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà: + Nắm kỹ các nội dung đã học trên lớp: - Phản ứng nhiệt hạch. - Chu trình cácbon-nitơ. + Làm các bài tập: 3 (SGK trang 233) 9.13, 9.14, 9.15 (SBT) + Tiết sau: Bài tập VŨ HỒNG SƠN 8 VŨ HỒNG SƠN Giáo án môn: Vật lý khối 12 năm học 2006-2007 9
- Xem thêm -