Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (8)

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 10 LỚP 10 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất? NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐÃ HỌC VỀ CẤU TẠO CHẤT: - Vật chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử. Giữa các phân tử có khoảng cách. - Các phân tử chuyển động không ngừng. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. -Các phân tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. Chương VI: Cơ sở của nhiệt động lực học ----------------------Nội năng và sự biến thiên nội năng Nguyên lí I nhiệt động lực học Nguyên lí II nhiệt động lực học NỘI DUNG I. NỘI NĂNG 1. NỘI NĂNG LÀ GÌ? 2. ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. THỰC HIỆN CÔNG 2. TRUYỀN NHIỆT I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. “ Nội năng” có phải là một dạng năng lượng không? I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Vậy các phân tử cấu tạo nên vật có động năng, thế năng không? Vì sao? I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Các phân tử chuyển động không ngừng. Giữa các phân tử có lực tương tác Động năng + Thế năng ║ Nội năng I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Định nghĩa: Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Kí hiệu : U . Đơn vị: Jun (J) I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Câu hỏi C1 sgk/170? Vậy nội năng của một vật Hãy nộinhững năng của phụchứng thuộctỏvào yếu một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: tố nào? U = f(T, V). I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Nhiệt độ Thay đổi II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Vận tốc chuyển động của các phân tử thay đổi Động năng của các phân tử thay đổi. 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. Thể tích Thay đổi Khoảng cách giữa các phân tử thay đổi Thế năng tương tác thay đổi. I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 1.Nội năng là gì? Tính chất của nội năng: Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Hay U = f(T, V) I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. I. Nội năng: 2. Độ biến thiên nội năng: (∆U) Độ biến thiên nội năng của một vật là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt trong một quá trình. U = U2 – U1 * U > 0 → U  * U < 0 → U  I. NỘI NĂNG II. Các cách làm thay đổi nội năng. 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. 1.Thực hiện công Ta có mấy cách làm thay đổi nội năng của một vật? 2.Truyền nhiệt I. NỘI NĂNG II. Các cách làm thay đổi nội năng. 1.Thực hiện công 1. Nội năng là gì? II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. Thí nghiệm: Hình 32.1a Tiến hành và kết quả thu được: Miếng kim loại nóng lên → U thay đổi. (U tăng)  2. Độ biến thiên nội năng I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG II. Các cách làm thay đổi nội năng. 1.Thực hiện công Thí nghiệm: Hình 32.1b Tiến hành và kết quả thu được: 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. Thể tích khí giảm. Khí nóng lên → U thay đổi ( U tăng )  I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. II. Các cách làm thay đổi nội năng. 1.Thực hiện công + Kết luận: * Quá trình ngoại lực tác dụng lên miếng kim loại và khối khí đã sinh công, làm nội năng của miếng kim loại và khối khí thay đổi gọi là quá trình thực hiện công. * Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hoá từ một dạng năng lượng khác sang nội năng. Ví dụ: Cơ năng → Nội năng I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công. 2. Truyền nhiệt. II. Các cách làm thay đổi nội năng. 2. Truyền nhiệt: a. Quá trình truyền nhiệt Thí nghiệm: Hình 32.2a Tiến hành và kết quả thu được: Miếng kim loại nguội đi → U thay đổi. (U giảm)
- Xem thêm -