Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chương VI BÀI 31. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Nhiệt động lực học nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng và biến đổi nội năng. BÀI 31. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I II NỘI NĂNG 1 Nội năng là gì ? 2 Độ biến thiên nội năng CÁC CÁCH LÀM BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG 1 Thực hiện công 2 Truyền nhiệt Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Vậy các phân tử cấu tạo lên vật có động năng, thế năng không? Vì sao? Các phân tử chuyển động Trong hỗn độn khôngnhiệt ngừng. động lực học, Động năng. người ta gọi tổng động năng và Giữa các phân thế năng củatử có các phân +tử cấu lực tương tác tạo nên vật là nội năngThế củanăng. vật. ║ Kí hiệu : U (Jun) Nội năng Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Vậy nội năng của phụ thuộc vào Câu hỏimột C1 vật sgk/170? những yếu tố nào? Nhiệt độ Vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi Thay đổi Động năng của các phân tử thay đổi. II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Thể tích Thay đổi 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt Khoảng cách giữa các phân tử thay đổi Thế năng tương tác thay đổi. Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG C2. Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng khínăng lí tưởngchỉ nhiệtvào độ? Vậy nội của mộtphụ vật thuộc phụ thuộc nhiệt độ và thể tích của vật U = f(T,V) Vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử, khí lí tưởng chỉ có động năng mà không có thế năng. Do đó, nội năng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. hay U = f (T). Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt Độ biến thiên nội năng của một vật là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt trong một quá trình. ∆U=U2-U1 Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG - Ngoại lực thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng. Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG a) Quá trình truyền nhiệt -Ngoại lực không thực hiện công lên vật. -Không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Bài 32 I- NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì ? 2. Độ biến thiên nội năng NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG b) Nhiệt lượng Là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt (Q). ∆U=Q Q: Nhiệt lượng vật nhận được hay tỏa ra. II-CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Q=mc∆t 1. Thực hiên công 2. Truyền nhiệt ∆U: độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt . m: khối lượng (kg) c: nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K) ∆t: độ biến thiên nhiệt độ (0C hay K) Công thức tính nhiệt lượng của vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi? II. CÁC CÁCH LÀMSỰ THAY NỘI NĂNG NỘI NĂNG. BIẾNĐỔI THIÊN NỘI NĂNG Bài 32 1. Thực hiện công 2. Truyền nhiệt - Ngoại lực thực hiện công lên vật. -Ngoại lực không thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng. -Không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. II. CÁC CÁCH LÀMSỰ THAY NỘI NĂNG NỘI NĂNG. BIẾNĐỔI THIÊN NỘI NĂNG Bài 32 Công Công là phần năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác khi thực hiện công. Nhiệt lượng Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi. Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Câu 1: Nội năng của một khí lí tưởng có tính chất nào sau đây? A. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ B. Phụ thuộc vào thể tích C. Phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Câu 2: Đun nóng khí trong bình kín. Kết luận nào sau đây sai? A. Nội năng của khí tăng lên B. Thế năng của các phân tử khí tăng lên C. Động năng của các phân tử khí tăng lên D. Đèn truyền nội năng cho khối khí Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Nội năng là một dạng năng lượng B. Nội năng thay đổi do quá trình thực hiện công C. Nội năng thay đổi do quá trình truyền nhiệt D. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của hệ Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Bài tập: 100g chì được truyền nhiệt lượng 260J. Nhiệt độ của chì tăng từ 1500C đến 3500C. Tính nhiệt dung riêng của chì (J/kg. độ) Bài 32 NỘI NĂNG. SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Tóm tắt Q = 260J m = 100g = 0,1kg t1 = 1500C, t2= 3500C  ∆t = t2- t1 = 350 – 150=2000C Giải Nhiệt dung riêng của chì là: Q = mc∆t Q 260   13 (J/kg. độ) => c  mt 0,1.(350 150) Vậy nhiệt dung riêng của chì là 13 J/kg. độ
- Xem thêm -