Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (14)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Các em quan sát hình vẽ sau: I. Nội năng là gì? gì? II. Cách làm thay đổi nội năng BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. Nội năng. 1. Nội năng là gì? Thế năng? Động năng? Cơ năng? Các phân tử chuyển động động năng Vậy các phân tử có động năng, thế năng hỗn độn không ngừng. phân tử. không? Vì sao? + thế năng Giữa các phân tử có lực phân tử tương tác và khoảng cách ║ Nội năng Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Kí hiệu : U Đơn vị : Jun ( J ) I. Nội năng là gì? gì? II. Cách làm thay đổi nội năng BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. Nội năng. 1. Nội năng là gì? Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật Kí hiệu: U. Đơn vị: J Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? vận tốc chuyển động hỗn độn Nhiệt độ Thay đổi của các phân tử thay đổi Động năng của các phân tử thay đổi. Thể tích Thay đổi khoảng cách giữa các phân tử thay đổi thế năng tương tác thay đổi. I. Nội năng là gì? gì? II. Cách làm thay đổi nội năng BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG II. Độ biến thiên nội năng. Độ biến thiên nội năng là phần nội năng tăng thêm lên hay giảm bớt đi trong một quá trình. Kí hiệu: U I. Nội năng là gì? gì? II. Cách làm thay đổi nội năng BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG II. Cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công. BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. Nội năng II. Cách làm thay là gì? gì? đổi nội năng 2. II. Cách Truyền làm nhiệt thay đổi nội năng Hãy so sánh sự khác nhau giữa 2 cách làm thay đổi nội năng?? 1. Thực hiện công: - Ngoại lực thực hiện công lên vật. 2. Truyền nhiệt: -Ngoại lực không thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng -Không có sự chuyển lượng từ cơ năng sang hóa năng lượng từ nội năng. dạng này sang dạng khác. Lưu ý: Nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng, vì năng lượng luôn luôn tồn tại cùng với vật chất còn nhiệt lượng chỉ xuất hiện khi có sự truyền nhiệt từ vật này sang vật khác Các em hãy quan sát hình vẽ sau và hãy mô tả các hình thức truyền nhiệt ở trong hình vẽ I. Nội năng là gì? gì? BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG II. Cách làm thay đổi nội năng. 2. Truyền nhiệt. II. Cách * Nhiệt lượng: Số đo độ biến thiên làm của nội năng trong quá trình truyền thay nhiệt U = Q đổi Trong đó: Q = mc t (J) nội Q: Là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra năng m: Là khối lượng,c là nhiệt dung riêng Em hãy lấy các ví dụ về sự thay đổi nội năng?? Ứng dụng trong mở sâm-panh, chai mật ong nút quá chặt thì sau một thời gian tự bật nút ra,.....
- Xem thêm -