Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (13)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CẤU TẠO CHẤT - Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử, nguyên tử. - Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng. - Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. - Các phân tử, nguyên tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. Cơ năng của một vật là gì ? Cơ năng của một vật chính là tổng động năng và thế năng của vật. - Các vật chuyển động thì có động năng - Các vật tương tác với nhau thì có thế năng Các nguyên tử, phân tử có động năng, thế năng không? Vì sao? Chúng ta cùng xem đoạn phim sau I. Nội năng 1. Nội năng là gì ? Phân tử chuyển động => động năng phân tử Các phân tử tương tác => thế năng phân tử Thế năng + động năng phân tử = nội năng của vật Nội năng kí hiệu U đơn vị là Jun (J) Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T,V) Trả lời: -T thay đổi => V thay đổi => => nội năng thay đổi - V thay đổi => r thay đổi => => nội năng thay đổi Vậy: U phụ thuộc vào T và V đ thay đổi t thay đổi Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ Trả lời: Vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử nên các phân tử khí lí tưởng chỉ có động năng mà không có thế năng do đó nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 2. Độ biến thiên nội năng - Phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình - Kí hiệu: U  II. Các cách làm thay đổi nội năng II. Các cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công - Tác dụng lực - Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng Với miếng kim loại và khối khí trên còn có cách nào để làm thay đổi nội năng nữa hay không ? 2. Truyền nhiệt a. Quá trình truyền nhiệt - Là quá trình truyền nội năng mà không có công thực hiện - Trong quá trình truyền nhiệt chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác Hãy so sánh sự thực hiên công và truyền nhiệt ; Công và nhiệt lượng. Trả lời: 1.So sánh sự thực hiện công và truyền nhiệt : * Giống nhau: - Cả hai cách đều làm thay đổi nội năng của vật. * Khác nhau: Ta có bảng so sánh sau: Thực hiện công: Quá trình truyền nhiệt: - Ngoại lực thực hiện công lên vật. -Không có ngoại lực thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng lượng từ các dạng năng lượng khác sang nội năng. -Nội năng được truyền từ vật này sang vật khác.   2. So sánh công và nhiệt lượng: * Giống nhau: Đều là số đo của sự biến đổi năng lượng. * Khác nhau: Công Nhiệt Lượng Là phần năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình thực hiện công. Là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt : HÃY QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ TRẢ LỜI
- Xem thêm -