Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (11)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 10 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Kiểm tra bài cũ Em hãy nhắc lại định nghĩa động năng? Các nguyên tử, phân tử có động năng, có thế năng không? Vì sao? Em hãy nhắc lại định nghĩa thế năng? I – NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì? - Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. - Kí hiệu: U - Đơn vị: J Em hãy chứng tỏ nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật? U = f (T, V) Trả lời: Động năng phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ, nên nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ: U = f (T) Thế năng phân tử phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử, nên nội năng phụ thuộc vào thể tích của vật: U = f (V) Em hãy chứng tỏ nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? Trả lời Vì bỏ qua sự tương tác phân tử nên các phân tử chỉ có động năng mà không có thế năng. Do đó nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. I – NỘI NĂNG 2. Độ biến thiên nội năng - Là nội năng tăng thêm hoặc giảm bớt đi trong một quá trình. - Kí hiệu: U Em hãy lấy ví dụ vật tăng hoặc giảm nội năng? II – CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công 2. Truyền nhiệt  Thực hiện công   Truyền nhiệt Em hãy so sánh: - Thực hiện công và truyền nhiệt? II – CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công - Ngoại lực thực hiện công. - Nhiệt độ của vật thay đổi. - Có sự chuyển hóa cơ năng sang nội năng. 2. Truyền nhiệt - Ngoại lực không thực hiện công. - Nhiệt độ của vật thay đổi. - Không có sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà nội năng được truyền trực tiếp. Em hãy so sánh: - Công và nhiệt lượng? II – CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Công Là phần năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác thông qua quá trình thực hiện công. Nhiệt lượng Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt truyền nhiệt. - Công thức nhiệt lượng: U  Q Trong đó: U: Là độ biến thiên nội năng Q: Là nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra c: nhiệt dung riêng Q = mc t J/kg.K t: Độ biến thiên nhiệt độ (K hoặc0C) Trong thực tế có nhiều dạng truyền nhiệt: + Đối lưu + Bức xạ nhiệt + Dẫn nhiệt Truyền nhiệt chủ yếu bằng dẫn nhiệt Truyền nhiệt chủ yếu bằng bức xạ nhiệt Truyền nhiệt chủ yếu bằng đối lưu
- Xem thêm -