Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (6)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GV: Phạm Văn Mạnh Trường PTDTBT-THCS Hừa Ngài Khi nào thì vật có động năng? Các phân tử có động năng không? Tại sao? Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Các phân tử , nguyên tử chuyển động hỗn độn không ngừng. Do đó chúng có động năng. Nhiệt năng là gì?  Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Giữa nhiệt năng và nhiệt độ có mối quan hệ với nhau như thế nào ?  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Mặc dù không thực hiện công, nhưng ta cũng có thể làm cho nhiệt năng của miếng đồng tăng. Ví dụ: Cho miếng đồng tiếp xúc với những vật có nhiệt độ cao hơn nó, khi đó miếng đồng sẽ nóng lên, nhiệt năng của nó tăng, còn vật có nhiệt độ cao hơn thì lạnh đi, nhiệt năng của nó giảm.Vật có nhiệt độ cao đã truyền cho miếng đồng một phần nhiệt năng của nó. Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt. Nhiệt năng của các vật thay đổi như thế nào? Nhiệt năng đã truyền từ vật nào sang vật nào? Hiện tượng xảynghiệm ra khi đơn nào?giản để Các em hãy truyền nghĩ ranhiệt một thí Hiện họa tượng truyền nhiệtnhiệt xảy năng ra khicủa cácmột vật vật tiếpbằng xúc minh việc làm tăng cách truyền với nhau và nhiệt. có sự chênh lệch nhiệt độ. Thả đồng xu kim loại vào cốc nước nóng Giống nhau: Đều làm thay đổi nhiệt năng của vật Có mấy cách cơ bản làm thay đổi nhiệt năng Khác của nhau một vật? Thựcnăng hiện của công  Nhiệt một vật có thể Truyền thay đổinhiệt bằng hai cách: Thực hiệnlên công nhiệt. -Ngoạitruyền lực không thực hiện công - Ngoại lực thực hiện công vật. hoặc lên vật. -Có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng. -Không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. - Các vật tham gia thực hiện công đều tăng nhiệt năng. -Vật có nhiệt độ cao giảm nhiệt năng còn vật có nhiệt độ thấp tăng nhiệt năng. Vật nóng (nhiệt độ cao hơn) Vật lạnh Truyền nhiệt Nhiệt năng giảm (nhiệt độ thấp hơn) Nhiệt năng tăng (mất bớt đi) (nhận thêm) Nhiệt lượng Nhiệt lượng là gì ? Xoa Nung hainóng bàn một tay vào miếng nhau đồng ta thấy rồi thả tayvào nóng một lên.Trong cốc nướchiện lạnh.tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây Nhiệt lượng của miếng đồng và của nước là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? thay đổi như thế nào? Nước trong cốc đã Từ cơ năng sang nhiệt năng. truyền nhiệt lượng cho miếng đồng hay Đây là sự thực hiện công. miếng đồng đã truyền nhiệt lượng cho nước? Nhiệt lượng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Miếng đồng đã truyền nhiệt lượng cho nước. Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng, của quả bóng và mặt sàn. Hình 21.1  Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công hoặc truyền nhiệt.  Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.  Đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là jun (J). Loâ-moâ-noâ-xoáp (171 - 1765) Ma – ri - ốt -Học bài, làm BT 21.1;21.2;21.3;21.4;21.5 SBT -Ta đã biết sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của một vật.Vậy dẫn nhiệt là gì? Về nhà -Xem trước bài 22. Dẫn nhiệt Bài 1: Khi đun nóng một lượng nước thì: A.Thể tích của nước không thay đổi B. Khối lượng nước tăng C. Nhiệt năng của nước tăng D. Trọng lượng của nước giảm Bài 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật tăng lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng. A. Khối lượng B. Nhiệt lượng. C. Nhiệt độ. D. Thể tích. Bài 3: Lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu là do: A . Có sự truyền nhiệt. B . Có sự thực hiện công. C. Có ma sát. D. Một cách giải thích khác Bài 4: Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng là : A . Động năng. B . Thế năng. C . Nhiệt năng. D . Động năng, thế năng và nhiệt năng. Miếng đồng Cốc nước lạnh Thả một miếng đồng đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh .
- Xem thêm -