Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (3)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu nào sau đây nói về nhiệt năng là không đúng? A Nhiệt năng là một dạng năng lượng. B Nhiệt năng là tổng động năng và thế năng của vật. C Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D Nhiệt năng là dạng năng lượng mà lúc nào vật cũng có. Chúc mừng! Bạn đã trả lời đúng Bạn thử lần nữa xem ! Ồ ! Tiếc quá. Sai rồi ! Môi trường nào không có nhiệt năng? A Môi trường rắn. B Môi trường chân không. C Môi trường khí. D Môi trường lỏng. Chúc mừng! Bạn đã trả lời đúng Bạn thử lần nữa xem ! Ồ ! Tiếc quá. Sai rồi ! Ai có lí? Bạn Thảo: “ Các vật luôn có động năng vì các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động.” Bạn Minh: “Không đúng, các vật luôn có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động. Theo em ai có lí? Vì sao? Ai có lí? Bạn Thảo: “ Các vật luôn có động năng vì các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động.” Bạn Minh: “Không đúng, các vật luôn có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động. Theo em ai có lí? Vì sao? Cọ xát vật để thay đổi nhiệt năng của vật. Mài Dùng búa gõ Mài Bẻ cong nhiều lần Thả vật vào cốc nước nóng. Thả vật vào cốc nước nóng Thả vật vào cốc nước nóng Hơ vật trên ngọn lửa Thả vật vào cốc nước đá Hãy so sánh sự khác nhau về sự biến đổi nhiệt năng của hai vật khi tham gia trực tiếp vào quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công? Thực hiện công Truyền nhiệt Cả hai vật đều tăng nhiệt năng. Một vật tăng nhiệt năng, còn vật kia giảm nhiệt năng. Nhiệt độ của tấm đồng cao hơn của tấm sắt so sánh nhiệt năng của hai tấm đó. A Nhiệt năng của tấm đồng lớn hơn. B Không so sánh được. C Nhiệt năng của tấm sắt lớn hơn. D Nhiệt năng của hai tấm bằng nhau. Chúc mừng! Bạn đã trả lời đúng Bạn thử lần nữa xem ! Ồ ! Tiếc quá. Sai rồi ! Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? A Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng. B Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm. C Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm. D Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng. Bạn thử lại xem ! Ồ ! Tiếc quá. Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? A Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng. B Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm. C Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm. D Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng. Hãy so sánh khái niệm nhiệt năng và nhiệt lượng. * Khác nhau: Nhiệt năng Là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt lượng Là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. * Giống nhau: Đều là một dạng năng lượng và đều là nhiệt năng. C3 Thả vào cốc nước lạnh  C4  C5 Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng khi rơi của quả bóng đã nêu ở đầu bài.  Hình 21.1  Trở lại Vật lý 8
- Xem thêm -