Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (2)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

` NHIỆT NĂNG VẬT LÍ 8     I/ NHIỆT NĂNG Khi nào vật có động năng Khi vật đó chuyển động     I/ NHIỆT NĂNG Mỗi phân tử đều có động năng Tổng động năng của các phân tử gọi là nhiệt năng     I/ NHIỆT NĂNG Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt năng của một vật là gì?     I/ NHIỆT NĂNG Nếu nhiệt độ của vật tăng thì động năng của vật như thế nào? Nhiệt năng của vật tăng lên Động năng của vật tăng vì phân tử chuyển động càng nhanh Nhiệt độ Động năng Nhiệt năng     I/ NHIỆT NĂNG Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Nhiệt năng có quan hệ như thế nào đối với nhiệt độ? d     I/ NHIỆT NĂNG  Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG d     I/ NHIỆT NĂNG II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Em hãy nghĩ ra các cách làm thay đổi nhiệt năng của một miếng kim loại? d     I/ NHIỆT NĂNG II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Hơ trên ngọn lửa Thả vật vào nước đá Thả vật vào cốc nước nóng d     I/ NHIỆT NĂNG II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Các Thự cách này c đều hiện làm công miến g đồng nóng lên d     I/ NHIỆT NĂNG II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG nhiệt Truyền năng của nhiệt miếng đồng thay đổi. d     I/ NHIỆT NĂNG  Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật? II/ CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG -Có 2 cách thay đổi nhiệt năng của một vật: 1. Thực hiện công 2. Truyền nhiệt Thực hiện công Truyền nhiệt     I/ NHIỆT NĂNG Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II/CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 1.Thực hiện công 2.Truyền nhiệt III/NHIỆT LƯỢNG  Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.  Nhiệt lượng được kí hiệu bằng chữ Q.  Đơn vị của nhiệt lượng là jun (J)lượng là gì? Được Nhiệt ký hiệu và có đơn vị như thế nào?     I/ NHIỆT NĂNG II/CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 1.Thực hiện công C3:Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? 2.Truyền nhiệt III/NHIỆT LƯỢNG IV/ VẬN DỤNG C3: Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.     I/ NHIỆT NĂNG II/CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 1.Thực hiện công 2.Truyền nhiệt III/NHIỆT LƯỢNG IV/ VẬN DỤNG C4:Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? C4: Từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.     I/ NHIỆT NĂNG II/CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG III/NHIỆT LƯỢNG IV/ VẬN DỤNG C3:Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt. C4:Từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công. C5:Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. C5:Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí tiếp xúc quả bóng, của quả bóng tiếp xúc với mặt sàn.
- Xem thêm -