Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (10)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TIẾT 25. NHIỆT NĂNG I.Nhiệt năng. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, do đó chúng có động năng. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.  Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. TIẾT 25. NHIỆT NĂNG II.Cach làm thay đổi nhiệt năng. 1.Thực hiện công. Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó tăng.  C1: Các em hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên. TIẾT 25. NHIỆT NĂNG II.Cách làm thay đổi nhiệt năng. 1.Thực hiện công. Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó tăng.  C1: Các em hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên. Bẻ cong một vài lần Dùng búa gõ Mài TIẾT 25. NHIỆT NĂNG II.Cách làm thay đổi nhiệt năng. 1.Thực hiện công. 2.Truyền nhiệt. Mặc du không thực hiện công nhưng ta co thể làm cho nhiệt năng của miếng đồng tăng bằng cách cho no tiếp xúc với những vật co nhiệt độ cao hơn no. Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi la truyền nhiệt. TIẾT 25. NHIỆT NĂNG II.Cách làm thay đổi nhiệt năng. 1.Thực hiện công. 2.Truyền nhiệt.  C2: Hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. TIẾT 25. NHIỆT NĂNG II. Cách làm thay đổi nhiệt năng. 1.Thực hiện công. 2.Truyền nhiệt.  C2: Hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. Thả vào cốc nước nóng Hơ lửa TIẾT 25. NHIỆT NĂNG III.Nhiệt lượng. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong qúa trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.   Kí hiệu nhiệt lượng: Q Đơn vị nhiệt lượng: Jun (J) TIẾT 25. NHIỆT NĂNG IV.Vận dụng.  C3: Nung nóng 1 miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Thả vào cốc nước lạnh TIẾT 25. NHIỆT NĂNG IV.Vận dụng.  C4:  Xoa 2 bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? TIẾT 25. NHIỆT NĂNG IV.Vận dụng. C5:  Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. Thả qủa bĩng rơi GHI NHỚ    *Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. *Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công hoặc truyền nhiệt. *Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là Jun (J). HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Xem lại lý thuyết. -Đọc phần “Có thể em chưa biết” -Làm bài tập trong SBT. -Chuẩn bị bài 22: Dẫn nhiệt CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GiỎI !
- Xem thêm -