Tài liệu Bài giảng bài nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến vật lý 12 (4)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 12 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN KIỂM TRA BÀI CŨ > Sóng điện từ là gì? 2> Nêu ứng dụng của sóng điện từ? 3> Sóng vô tuyến là gì? Sóng vô tuyến được phân chia thành những loại nào? Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự tang dần của tần số. 1 KIỂM TRA BÀI CŨ 4>Theo thứ tự giảm dần về tần số của sóng vô tuyến, thì sắp xếp nào sau đây là đúng? A. Sóng dài; sóng trung; sóng ngắn; sóng cực ngắn B. Sóng dài; sóng ngắn ; sóng trung; sóng cực ngắn. C. Sóng cực ngắn; sóng ngắn; sóng trung; sóng dài D. Sóng cực ngắn; sóng ngắn; sóng dài; sóng trung. KIỂM TRA BÀI CŨ 3>Chọn câu phát biểu đúng. A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha so với dao động của từ trường. B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha so với dao động của điện trường. C Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường. D. Tại mỗi điểm trên phương. truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường đồng pha với dao động của cảm ứng từ . Làm thế nào có thể dùng sóng điện từ để truyền tiếng hát của một ca sĩ, truyền hình ảnh và màu sắc của một cảch thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác trên Trái Đất ? I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 1> Phải dùng sóng điện từ cao tần để mang thông tin  sóng mang 2> Phải biến điệu sóng mang LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÀI THÔNG TIN CẦN TRUYỀN ĐI VÀO VÀO SÓNG ĐIỆN TỪ Chọn loại sóng điện từ nào làm sóng vô tuyến để mang thông tin ? I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 2> PHẢI BIẾN ĐIỆU SÓNG MANG + Dùng micrô để biến dao động âm ( âm thanh) thành dao động điện cùng tần số ( Sóng âm tần) iamtan x o o t Mic t I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN 2> PHẢI BIẾN ĐIỆU SÓNG MANG + DÙNG MICRÔ ĐỂ BIẾN DAO ĐỘNG ÂM THÀNH DAO ĐỘNG ĐIỆN CÙNG TẦN SỐ ( SÓNG ÂM TẦN) +Trộn sóng âm tần vào sóng mang ( Sóng điện từ cao tần)  Biến điệu iamtan icao tan O t Biến điệu icao tan O t t O icao tan I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN Ở máy thu, làm 3> Ở máy thu: thế đểkhỏi tái tạo + Dùng mạch tách sóng để tách sóng âmnào tần ra t O lại âm thanh mà sóng cao tần t + Đưa sóng âm tần ( dao động điện)  rađã loađưa để táivào ta Mạch tạo lại âm thanh ( khuếch biến dao động điện thành độngphát Mic củadao máy âm cùng tần số) đại icao tan O ?? icao tan Iam tan 4> Phải dùng mạch khuếch đại : để tăng cường độ của x tín hiệu t O Tách sóng O t O t II. SƠ ĐỒ MÁY PHÁT THANH VÔ TUYẾN ĐƠN GIẢN Micrô Biến điệu Máy phát cao tần KĐ cao tần Phát sóng III. SƠ ĐỒ MÁY THU THANH VÔ TUYẾN ĐƠN GIẢN Thu sóng KĐ cao tần Tách sóng KĐ âm tần TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 1>Để sóng âm truyền đi rất xa, giải pháp nào sau đây là tối ưu: A. Dùng loa phóng thanh. B. Dùng sóng điện từ làm sóng mang bằng cách biến điệu rồi đưa ra anten phát C.Dùng anten phát được sóng âm D.Dùng dây cáp dạng ống như cáp quang để truyền sóng âm TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG Dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu vô tuyến A. Máy thu thanh B. Máy thu hình C.Chiếc điện thoại di động D.Cái điều khiển ti vi. TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ? A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. 3> Trong
- Xem thêm -