Tài liệu Bài giảng bài năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng vật lý 9

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu C1: Hãy chỉ ra trường hợp nào dưới đây vật có cơ năng (năng lượng cơ học)    Tảng đá nằm trên mặt đất Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất Chiếc thuyền chạy trên mặt nước Câu C2: Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?     Làm cho vật nóng lên Truyền được âm Phản chiếu được ánh sáng Làm cho vật chuyển động I.Năng Lượng Kết luận: Ta nhận biết được một vật có cơ năng khi nó có khả năng thực hiện công, có nhiệt năng khi nó có thể làm nóng vật khác. II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng  Quan sát hình 59.1 hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hoá từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị. Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó.  Thiết bị A :(1)………(2)………  Thiết bị B:(1) ……(2)……  Thiết bị C: (1)…….(2)……  Thiết bị D:(1)……(2)……  Thiết bị E: (1)……(2)…… Thiết bị A : Cơ năng thành điện năng Điện năng thành nhiệt năng (1)………………..…………..(2)……………………………  Thiết bị B:  Điện năng thành cơ năng Cơ năng thành động năng (1) ……………………….(2)………………………  Thiết bị C: Hoá năng thành nhiệt năng Nhiệt năng thành cơ năng (1)…….....................(2)……………………  Thiết bị D: Hoá năng thành điện năng Điện năng thành nhiệt năng (1)…………………………..(2)……………………  Thiết bị E: Điện năng thành quang năng Quang năng thành nhiệt năng (1)…………………………(2)……………………… C4: Trong các trường hợp ở hình 59.1 ta nhận biết được điện năng, hoá năng, cơ năng, quang năng khi chúng đã được chuyển hoá thành dạng năng lượng nào. Dạng năng lượng Dạng năng lượng cuối ban đầu cùng mà ta nhận biết được Cơ năng( Thiết bị C), nhiệt năng (Thiết bị D) Hoá năng Quang năng Điện năng Nhiệt năng(Thiết bị E) Cơ năng(Thiết bị B) II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng Kết luận 2: Con người có thể nhân biết được các dạng năng lượng như hoá năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành cơ năng hoặc nhiệt năng. Nói chung mọi biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. C5: Ngâm một điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây trong thời gian, nhiệt độ của nước trong bình tăng từ 20°C lên 80°C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước.Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K Gợi ý: - Trong C5 điều gì chứng tỏ nước nhận được thêm nhiệt năng? - Dựa vào đâu mà ta biết được rằng nhiệt năng mà nước nhận được là do điện năng chuyển hoá thành?  Bài làm: Nhiệt năng mà nước nhận được làm cho nước nóng lên : Q=mc(tº- tº)= 2.4200.(80 - 20)=504000J → Nhiệt lượng này do dòng điện tạo ra và truyền cho nước Vậy : Có thể nói rằng dòng điện có năng lượng gọi là năng lượng điện. Chính điện năng này đã chuyển thành nhiệt làm nước nóng lên Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho các hiện tượng nhiệt và điện → Điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước là 504 000J 
- Xem thêm -