Tài liệu Bài giảng bài máy biến thế vật lý 9mbt_9__029

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng? Trả lời: Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của mạch kín biến thiên thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo • Câu hỏi: • - Nêu các bộ phận chính của máy biến thế? • Trả lời: – - Lõi sắt pha silic – - Cuộn dây sơ cấp có số vòng n1 – - Cuộn dây thứ cấp có số vòng n2 CUỘN DÂY DẪN LÕI SẮT PHA SI LIC BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo 2. Nguyên tắc hoạt động CUỘN DÂY THỨ CẤP CUỘN DÂY SƠ CẤP NGUỒN ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo 2. Nguyên tắc hoạt động C1: Dự đoán nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai dầu cuộn dây thứ cấp có sáng không? Giải thích? Trả lời: Cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp luôn biến thiên, lõi sắt nhiễm từ biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn thứ cấp cũng biến thiên, xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp, bóng đèn sáng. TIẾT 41 BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế 1. Cấu tạo 2. Nguyên tắc hoạt động 3. Kết luận: Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều. BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế 1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên. BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. I. II. 1. Quan sát (trang 101) 2. Bảng 1: KQ Lần 1 2 3 U1(V) U2(V) n1(vòng) n2(vòng) BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế 1. Quan sát (trang 101) C3: Nêu mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các cuộn dây và số vòng dây của các cuộn tương ứng. Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. U1 n1  2. Kết luận U2 n2 Khi tỉ số U1/U2>1 thì máy hạ thế Khi tỉ số U1/U2<1 thì máy tăng thế BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện Hãy dự đoán hệ thống truyền tải điện từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ điện cần đặt trạm biến thế tại những vị trí nào? I. II. ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN MÁY TĂNG THẾ MÁY HẠ THẾ PHỤ TẢI Trả lời: Nhà máy điện phải đặt máy tăng thế. Tại nơi tiêu thụ phải đặt máy hạ thế. BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tảI điện IV. Vận dụng Câu hỏi: Có thể sử dụng máy biến thế để tăng hiệu điện thế của dòng điện một chiều không đổi không? Trả lời : Dòng điện một chiều không đổi có từ trường không biến thiên thì từ trường xuyên qua cuộn dây thứ cấp không đổi  không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp. DẶN DÒ Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK -Làm các bài tập 37 trong sách Bài tập
- Xem thêm -