Tài liệu Bài giảng bài máy biến thế vật lý 9 (7)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu các cách làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa? Trong đó cách nào ưu thế hơn? Trả lời: Có hai cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa, đó là giảm điện trở dây dẫn hoặc tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.Cách tăng hiệu điện thế là ƣu thế hơn. Câu 2: Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện năng hao phí giảm đi mấy lần? Vì sao? Trả lời: Công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ giảm đi 4 lần vì theo công thức tính điện năng hao phí 2 p .R php  U2 PHÒNG GD&ĐT NÔNG SƠN TRƢỜNG THCS QUẾ TRUNG MÔN HỌC: VẬT LÍ LỚP: 9/1 Tiết 41: Máy biến thế GIÁO VIÊN: Muốn truyền tải điện đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu lên để giảm hao phí. Nhưng dụng cụ trong nhà thường chỉ dùng hiệu điện thế 220 V. Để giải quyết cả hai nhiệm vụ tăng thế và hạ thế, người ta phải dùng máy biến thế. Vậy máy biến thế có cấu tạo và hoạt động thế nào? Tiết 41: Máy biến thế I/ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo: -Hai cuén d©y dÉn cã sè vßng kh¸c nhau, ®Æt c¸ch ®iÖn víi nhau - Mét lâi s¾t (hay thÐp) cã pha silic chung cho c¶ hai cuén d©y. Trong thực tế người ta còn vẽ biến thế như sơ đồ bên (ở các bản vẽ kỹ thuật) và có tên gọi là sơ đồ nguyên lý n1 n2 Tiết 41: Máy biến thế I/ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo 2. Nguyên tắc hoạt động : :Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn C1 dây (gọi là cuộn sơ cấp) một HĐT xoay chiều thì bóng đèn ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn thứ cấp) có sáng không? Tại sao? Thí nghiệm Có sáng. Vì khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì lõi sắt bị nhiễm từ và có từ trường biến thiên, từ trường này sẽ xuyên qua tiết diện của cuôn dây thứ cấp do đó sẽ tạo ra trong cuộn dây thứ cấp một dòng điện cảm ứng, nên đèn sáng. Trả lời C1 Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm Nếu mắc song song một bóng đèn sợi đốt có HĐT định mức như bóng đèn LED thì đèn có sáng không? Đóng K Đèn LED sáng Đèn sợi đốt có sáng  Tiết 41: Máy biến thế I. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo 2. Nguyên tắc hoạt động C2 : Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là hiệu điện thế xoay chiều? Tại sao? Trả lời: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trường trong lõi sắt luân phiên tăng giảm, vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều. Bởi vậy hai đầu cuộn thứ cấp có một dòng điện xoay chiều. Hình mô phỏng  3. Kết luận  Khi ®Æt vµo hai ®Çu cuén s¬ cÊp mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu th× ë hai ®Çu cuén thø cÊp xuÊt hiÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ 0 0 V V :6 V :6 V =1┴ =1┴ KHOA VẬT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH KHOA VẬT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH U2 = 4V U1 = 4V K n1 = 180 vòng M¸y biÕn thÕ 1 n2 = 180 vòng 0 0 V V :6 V :6 V =1┴ =1┴ KHOA VẬT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHOA VẬT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH SƯ PHẠM QUẢNG NINH U2 = 2V U1 = 4V K n1 = 180 vòng Máy biến thế 2 n2 = 90 vòng
- Xem thêm -