Tài liệu Bài giảng bài máy biến thế vật lý 9 (6)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Sở Giáo Dục – Đào Tạo Tp. Hồ Chí Minh Trƣờng THPT Thanh Đa BÀI GIẢNG ĐA PHƢƠNG TIỆN ỨNG DỤNG DẠY HỌC THEO ITGS MÁY BIẾN THẾ GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ PHI NHUNG Tổ : Vật Lý TIẾT 28 Bài MÁY BIẾN THẾ VÀ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG I./ Định nghĩa máy biến thế II./ Nguyên tắc , cấu tạo và hoạt động III/ Sự biến đổi hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua biến thế IV./ Sự truyền tải điện năng    Nắm nguyên tắc hoạt động và cấu tạo máy biến thế , công dụng và lợi ích của máy biến thế . Nắm đƣợc sự biến đổi hiệu điện thế và cƣờng độ dòng điện qua máy biến thế. Hiểu nguyên tắc chung của sự truyền tải điện năng. 1.Tài liệu tham khảo : Sách giáo khoa , sách giáo viên , tài liệu từ mạng , băng video 2.Phƣơng tiện , đồ dùng dạy học : - Máy biến thế triển khai - Sử dụng giáo án điện tử 3. Giao nhiệm vụ cho học sinh : Đọc trƣớc nội dung của bài , phân chia nhóm theo tổ . 4. Kiểm tra kiến thức cũ ( Kết hợp trong giờ dạy ) - Hiện tƣợng cảm ứng điện từ . - Công thức tính suất điện động cảm ứng qua mỗi vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. - Công thức tính công suất . CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Thời gian : 3 phút Tình huống : Tại sao chúng ta có thể biến đổi đƣợc hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều ? Tƣ duy của học sinh Bằng hình ảnh trực quan cho học sinh xem các nguồn điện đã đƣợc tháo rời để thấy đƣợc máy biến thế Tƣ liệu Thời gian: 2 phút Hoạt động học sinh Nhóm 1 Phát biểu Kiến thức Nhóm 2 nhận xét II/ NGUYÊN TẮC , CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG : ( Thời gian : 10 phút ) Nhóm 3 : Phát biểu nguyên tắc hoạt động ? ( Kiểm tra kiến thức cũ ) Giáo viên cho xem mô hình Học sinh quan sát Nhóm 4 trả lời câu hỏi Câu hỏi giáo viên đặt ra 1/ Mô tả hình dạng lõi sắt của máy biến thế? 2/ Cuộn dây quấn trên lõi sắt có đặc điểm gì? 3/ Thế nào đƣợc gọi là cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp? Gọi 3 em trong nhóm 4 trả lời từ câu một Kieán thöùc Cho học sinh xem phim tƣ liệu ngắn Thôøi gian: 2 phuùt III/ SỰ BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN : ( Thời gian : 15 phút ) Nhóm 1 : Trình bày sự biến đổi của U và I Nhóm 2 bổ sung Giáo viên nhận xét Giáo viên tiến hành thí nghiệm kiểm chứng kết qủa với sự hợp tác của học sinh trong nhóm 3 IV/ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG: ( Thời gian : 7 phút) Giáo viên đặt vấn đề Để truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ thì cần sử dụng dây tải điện , dây dẫn có điện trở nên tỏa nhiệt nên ta cần giảm công suất hao phí trên dây dẫn Hoạt động HS HS trong nhóm 4 lên thiết lập công suất hao phí. - Nhóm 2 trả lời cách thực hiện giảm công suất hao phí Hoạt động của giáo viên - Gọi hs trong nhóm 1 nhận xét bổ sung - Gợi ý : Công suất hao phí phụ thuộc vào đại lƣợng nào . Làm cách nào để giảm công suất hao phí .
- Xem thêm -