Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (3)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên : Nguyễn Thế Vũ Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt RẤT trời chiếu vào TIẾC ! RẤT A.mặt nướcTIẾC biển! RẤT B.lá cây TIẾC ! C.mái ngói D.tấm kim loại CHÍN H XÁC ! Chiếu ánh sáng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là ĐÁP ÁN: A.kim loại B. kim loại kiềm C. chất cách điện D.chất điện phân Theo định nghĩa ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có: ĐÁP ÁN: A. Tần số xác định B. Bước sóng xác định C. Màu sắc xác định D. Qua lăng kính không bị tán sắc Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ? A. Êlectron bức ra khỏi kim loại bị nung nóng B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. C. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng D. Êlectrong bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thí ánh sáng được xem là: ĐÁP ÁN: A. hạt B. sóng C. tia sáng Một trong những thành công lớn của thuyết lượng tử là giải thích được nhiều hiện tượng liên quan đến quang phổ của các nguyên tử. BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I. MẪU NGUYÊN TỬ BO II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ III. GIẢI THÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ I. Mô hình hành tinh nguyên tử a) Mẫu nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) Đề xướng năm 1911. Hạt nhân Mô hình nguyên tử của Rutherford lúc đó là: Electron - Proton và neutron tạo nên hạt nhân nguyên tử, e chuyển động xung quanh và khối lượng của e rất nhỏ so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử. - Các e chỉ tồn tại và chuyển động trên 1 quỹ đạo xác định I. Mô hình hành tinh nguyên tử a) Mẫu nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) Đề xướng năm 1911. Hạt nhân Nguyên tử Rơdơfo(Rutherford) không giải thích được Electron - Tính bền vững của các nguyên tử (Khối lượng của e rất nhỏ so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử .Lúc đó người ta vẫn không hiểu tại sao e lại có thể ổn định trong nguyên tử mà không bị rơi vào hạt nhân) - Sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử b) Mẫu nguyên tử Bo (Bohr) đề xướng vào năm 1913. Hạt nhân Electron e chuyển động trên nhiều quỹ đạo khác nhau Hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử II. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1. Tiên đề về trạng thái dừng - Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ. - Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng. NGUYÊN TỬ HIĐRÔ  = En - Em Tên quỹ đạo Bán kính K r0 L 4r0 M 9r0 N 16r0 O 25r0 P 36r0 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: En  = En - Em * Bức xạ: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em: Em  = hfnm = En – Em 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: = EN - EM En Em Hấp thụ:- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En. 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: > EN - EM En Hấp thụ:- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En. Em C2:Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không? KHÔNG QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O N M L  = En - Em  = E = nE- E-mE n  = En - Em m P O N M L  = En - Em QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ 1.Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơpho ở điểm nào? 2. Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng. 3. Trình bày tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?
- Xem thêm -