Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (8)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Trịnh Viết Hào Khi một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu ca nhạc. Mặc dù họ không thay quần áo nhưng tại sao màu của quần áo họ lại biến đổi liên tục? Do ánh đèn sân khấu có rất nhiều màu khác nhau nên màu sắc ánh sáng chiếu lên sân khấu thay đổi liên tục do vậy màu quần áo của các ca sĩ mới biến đổi. Vậy tại sao khi chiếu các ánh sáng màu khác nhau lên sân khấu thì màu quần áo của các ca sĩ lại biến đổi? Để trả lời vấn đề này, hôm nay chúng ta sẽ học bài 55. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. Để ta nhìn thấy vật thì phải có điều kiện gì? Phải có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Dưới ánh sáng trắng: Nếu thấy các vật màu trắng, đỏ, xanh lục … thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta? Nếu thấy các vật màu trắng, đỏ, xanh lục … thì có ánh sáng trắng, đỏ, xanh lục truyền vào mắt ta. Dưới ánh sáng trắng: Nếu thấy vật đen đen thì có sángcómàu các màu vật màu thìánh không ánhnào sángtruyền vào mắtvào ta?mắt ta? truyền BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. Dưới ánh sáng trắng: Vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. Vậy, màu của vật là màu của ánh sáng truyền từ vật vào mắt. Ghi chú: Muốn biết vật có màu thực là gì thì ta đặt nó dưới ánh sáng trắng. Các vật mà ta xét đều là những vật mà tự nó không phát ra ánh sáng. Sở dĩ ta nhìn thấy các vật có màu này hay màu kia là vì chúng đều có khả năng tán xạ ánh sáng. Khả năng này sẽ ntn nếu chiếu vào vật những ánh sáng màu khác nhau? Ta sẽ sang phần II. II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thế nào là khả năng tán xạ ánh sáng của vật? - Là khả năng hắt lại theo mọi phương ánh sáng chiếu đến vật. 2. Thí nghiệm và quan sát (dùng hộp quan sát AS tán xạ) AS AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc VËt Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen NÒn AS AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc VËt Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen NÒn 3. Nhận xét: -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu ……… có màu đỏ. Vậy trắng và ……….. đỏ vật màu …….. trắng và ……… đỏ tán xạ ……. tốt ánh sáng đỏ. -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu xanh lục có màu đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ ……… kém ánh sáng đỏ -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu không tán xạ ánh sáng đỏ. đen ……… AS AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc VËt Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen NÒn 3. Nhận xét: -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu ……… ……….. trắng vàXanh lục có màu xanh lục. Vậy vật màu …….. ……… trắng và Xanh lục tán xạ ……. tốt ánh sáng xanh lục. -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy vật màu đỏ tán xạ ……… kém ánh sáng xanh lục -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen ……… không tán xạ ánh sáng xanh lục. III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. -Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác -Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu -Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu IV. Vận dụng: 1, Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? Đáp án 2, Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao? Đáp án 3, Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ? Đáp án Tấm lọc màu Tờ giấy trắng Tấm lọc màu Tờ giấy xanh
- Xem thêm -