Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (7)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu hỏi:1 -Để -Để có có ánh ánh sáng sáng trắng trắng tạo tạo bởi bởi các các ánh ánh sáng sáng màu trộn màu thì thì phải phải tiến làm hành thế nào ? các ánh sáng màu thích hợp với nhau . Câu hỏi: 2 -Trộn các màu đỏ,lục,lam với tỷ lệ thích hợp ta được ánh sáng trắng hoặc trộn các màu ánh sáng từ đỏ đến tímánh ta cũng ánh sáng màu trắng. -Những màu sángđược nào trộn với nhau để có ánh sáng trắng ? Khi một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu ca nhạc, mặc dù họ không thay quần áo nhưng tại sao màu của quần áo họ lại biến đổi liên tục? Do ánh đèn sân khấu có rất nhiều màu khác nhau nên màu sắc ánh sáng chiếu lên sân khấu thay đổi liên tục do vậy màu quần áo của các ca sĩ mới biến đổi. Vậy tại sao khi chiếu các ánh sáng màu khác nhau lên sân khấu thì màu quần áo của các ca sĩ lại biến đổi? Để trả lời vấn đề này, hôm nay chúng ta sẽ học bài 55. TIẾT 62: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. Để ta nhìn thấy vật thì phải có điều kiện gì? Phải có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Dưới ánh sáng trắng: Nếu thấy các vật màu trắng, đỏ, xanh lục … thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta? Nếu thấy các vật màu trắng, đỏ, xanh lục … thì có ánh sáng trắng, đỏ, xanh lục truyền vào mắt ta. Dưới ánh sáng trắng: Nếu thấy các vật màu đen thì không có ánh sáng truyền vào mắt ta? TIẾT 62: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. Dưới ánh sáng trắng: Vật có màu nào thì có ánh sáng Các vậtmàu mà đó ta xét đềuvào làmắt những vậtvật mà tự nó truyền ta (trừ màu không phát rađen). ánhTa sáng. Sởlàdĩ ta của nhìn thấy các vật gọi đó màu vật. có màu*Vậy, này hay kia là vìcủa chúng đều truyền có khảtừ màu màu của vật là màu ánh sáng năng tán xạ ánh sáng. Khả năng này sẽ như thế vật vào mắt. nào nếu chiếu vào vật những ánh sáng màu khác Ghi chú: biếtphần vật có II. màu thực là gì thì ta đặt nó nhau? TaMuốn sẽ sang dưới ánh sáng trắng. TIÉT 62: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thế nào là khả năng tán xạ ánh sáng của vật? - Là khả năng hắt lại theo mọi phương ánh sáng chiếu đến vật. 2. Thí nghiệm và quan sát (dùng hộp quan sát AS tán xạ) AS AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc VËt NÒn Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen AS VËt NÒn 3. Nhận xét: -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu ……… có màu đỏ. Vậy trắng và ……….. đỏ vật màu …….. trắng và ……… đỏ tán xạ ……. tốt ánh sáng đỏ. -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu xanh lục có màu đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ ……… kém ánh sáng đỏ -Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu không tán xạ ánh sáng đỏ. đen ……… AS tr¾ng AS ®á AS xanh lôc Trắng Đỏ Xanh lục Ch÷ A Đỏ Đỏ Đen Ch÷ B Xanh lục Đen Xanh lục Ch÷ C Đen Đen Đen AS VËt NÒn 3. Nhận xét: -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu ……… ……….. trắng vàXanh lục có màu xanh lục. Vậy vật màu …….. ……… trắng và Xanh lục tán xạ ……. tốt ánh sáng xanh lục. -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy vật màu đỏ tán xạ ……… kém ánh sáng xanh lục -Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen ……… không tán xạ ánh sáng xanh lục. TIÉT 62: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thế nào là khả năng tán xạ ánh sáng của vật? - Là khả năng hắt lại theo mọi phương ánh sáng chiếu đến vật. 2. Thí nghiệm và quan sát (dùng hộp quan sát AS tán xạ) III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. -Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác -Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu -Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu TIÉT 62: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU. I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thế nào là khả năng tán xạ ánh sáng của vật? - Là khả năng hắt lại theo mọi phương ánh sáng chiếu đến vật. 2. Thí nghiệm và quan sát (dùng hộp quan sát AS tán xạ) III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. IV. Vận dụng: 1, Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? Đáp án 2, Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao? Đáp án 3, Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ? Đáp án Tấm lọc màu Tờ giấy trắng Tấm lọc màu Tờ giấy xanh DẶN DÒ Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài Làm các bài tập từ 55.1 đến 55.14 SBT §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt, (sgk/138). -ChuÈn bÞ bµi : C¸c t¸c dông cña ¸nh s¸ng díi ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu Vì màu của chùm sáng chiếu vào quần áo thay đổi liên tục. Sự tán xạ cũng bị thay đổi theo, do vậy ra thấy quần áo có nhiều màu khác nhau. Trong chùm sáng trắng có đủ các ánh sáng màu. Khi đặt vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự với màu xanh lục. Ban ngày, lá cây có màu xanh, vì nó tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Ban đêm, lá cây có màu đen vì không có ánh sáng chiếu tới chúng nên chúng chẳng có gì để tán xạ.
- Xem thêm -