Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (4)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 9 MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Bạn hòa: Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có màu này, lúc thì có màu khác Bạn bình: Vì người ta Tại sao lại như thế? thay đổi màu săc ánh sáng chiếu trên san khấu Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài học màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu nhé! VỀ GỐC VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng C1 đặt các vật dưới ánh sáng trắng. -Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thỡ có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta? -Nếu thấy vật màu đen thỡ sao? Nếu nhỡn thấy các vất màu trắng, màu đỏ, màu xanh thỡ có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh từ vật đó truyền đến mắt ta. Khi ta nhỡn thấy một vật màu đen thỡ không có ánh sáng đến mắt ta.Ta nhỡn thấy các vật màu đen nhờ các vật sáng ở bên. VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng ánh sáng trắng,vật có màu nào thỡ có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen).Ta gọi đó là màu của vật. Nhận xét: dưới VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật 1. Thí nghiệm và quan sát Nhận xét gỡ về màu sắc của các vật màu đỏ, xanh lục, đen, trắng dưới ánh sáng đỏ, xanh lục. Quan sát màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục và màu đen trên nền trắng, khi chiếu chúng bằng ánh sáng màu đỏ, rồi ánh sáng màu xanh lục VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật 1. Thí nghiệm và quan sát 2. Nhận xét Dưới ánh sáng màu đỏ: - vật màu trắng vẫn có màu đỏ - vật màu đỏ vẫn có màu đỏ - vật màu xanh lục có màu gần như đen - vật màu đen vẫn có màu đen  Dưới ánh sáng màu xanh lục: - vật màu đỏ có màu gần như đen - vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục Hãy nhận xét về màu của các vật màu - vật màu đen vẫn có màu đen đỏ, xanh lục, đen và trắng khi chiếu - vật màu trắng vẫn có màu xanh lục chúng bằng ánh sáng màu đỏ Vậy: vật màu đỏ tán xạ kém khi gặp Hãy rút ra các nhận xét và kết luận khi ánh sáng màu lục, vật màu lục tán xạ chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu tốt khi gặp ánh sáng màu lục, vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. đen không tán xạ ánh sáng màu lục, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật III- Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật - Vật màu nào thỡ tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác. - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. - Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sánh màu. VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật III- Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật IV- Vận dụng C5: Đặt một tấm kính màu đỏ(hay một mẩu giấy bóng đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao C4: Ban ngày, lá cây ngoài đường C4: Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu Xanh vỡ nó tán thường có màu gỡ? Trong đêm xạ ánh sánh màu xanh vào tối ta thấy nó có màu gỡ?Tại mắt. sao? VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật III- Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật IV- Vận dụng C5: Đặt một tấm kính màu đỏ(hay một mẩu giấy bóng đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao chùm ánh sáng màu đỏ của ánh sáng trắng khi chiếu qua tâm kính màu đỏ qua tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ truyền qua tấm kính đó theo chièu ngược lại vào mắt vì vậy ta thấy ánh sáng màu đỏ. Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta thấy màu hơi đen. Vì màu xanh tán xạ kém màu đen. VẬT LÍ: TIẾT 61: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I- vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II- Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật III- Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật IV- Vận dụng C6: Tại sao khi đặt môt vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy có màu xanh...? C6:Vì trong chùm ánh sáng trắng có đủ các ánh sáng màu, khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng vật đó có màu đỏ vì nó tán xạ ánh sáng màu đỏ trong chùm ánh sáng trắng. Tương tự như vậy các vật màu xanh thì có ánh sáng màu xanh. Qua bài học này các em cần phải ghi nhớ những kiến thức sau: -Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta. - Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu - Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác. -Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào. TẠM BIỆT, HẸN GẶP LẠI Giáo viên hướng dẫn: Tran Thai Phuc
- Xem thêm -