Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (7)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Đọc nội dung phần 1 và trả lời các câu hỏi sau? + Tên hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? + Bộ phận nào của mắt là một thấu kính hội tụ? Tiêu cự của nó có thể thay đổi được không? Bằng cách nào? Thể thủy tinh là 1 TKHT, tiêu cự của nĩ cĩ thể thay đổi được bằng cách phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vịng đỡ nĩ bĩp lại hay giãn ra. Thể thuỷ tinh Màng lưới cầu mắt Cơ vòng đỡ Màng lưới Mắt bổ dọc Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu? ảnh của vật mà mắt nhìn thấy sẽ hiện trên màng lưới. Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. + Thể thủy tinh là 1 TKHT, tiêu cự của nó có thể thay đổi được bằng cách phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra. + Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện rõ nét ở màng lưới. Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh:  - Bộ phận nào của máy ảnh là thấu kính hội tụ? - Aûnh trên phim trong máy ảnh có đặc điểm gì? Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh:  C1 Thể thủy tinh đĩng vai trị như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đĩng vai trị như bộ phận nào trong con mắt? Tiết 54 Bài 48: MẮT 2. So sánh mắt và máy ảnh: Máy ảnh Vật kính Phim Mắt Thể thủy tinh Màng lưới Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính. Màng lưới giống như phim của máy ảnh. Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới.   Vấn đề đặt ra + Để có thể nhìn rõ vật ở những khoảng cách xa, gần khác nhau mắt phải thực hiện quá trình gì? Trong quá trình đó sự thay đổi của thể thủy tinh như thế nào? Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn được hiện trên màng lưới.   II. Sự điều tiết: Đọc phần II SGK và trả lời các câu hỏi: + Mắt phải thực hiện quá trình gì mới nhìn rõ được các vật? + Trong quá trình này có sự thay đổi gì ở thể thủy tinh? Tiết 54 Bài 48: II. Sự điều tiết: MẮT Ta biết khi vật nằm càng xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gần tiêu điểm của thấu kính O C2 Vậy khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần thì tiêu cự của thể thủy tinh dài, ngắn khác nhau như thế nào? F’ Vật đặt gần mắt O Vật đặt xa mắt O Vật đặt gần mắt F’ O Vật đặt xa mắt F’ O HOẠT ĐỘNG NHÓM Vẽ hình, rút ra nhận xét về kích thước của ảnh trên màng lưới và tiêu cự của thể thuỷ tinh trong hai trường hợp khi vật ở gần và khi vật ở xa mắt? HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHÓM + Căn cứ vào tia sáng qua quang tâm để rút ra nhận xét về kích thước của ảnh trên màng lưới khi vật ở gần và khi vật ở xa mắt? + Căn cứ vào tia sáng song song với trục chính để rút ra nhận xét về tiêu cự của thể thuỷ tinh trong hai trường hợp khi vật ở gần và khi vật ở xa mắt? Vật đặt gần mắt F’ O Vật đặt xa mắt F’ O Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự của thể thuỷ tinh càng dài và kích thước của ảnh trên màng lưới càng nhỏ. Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn được hiện trên màng lưới.   II. Sự điều tiết: Trong quá trình điều tiết thì thể thủy tinh bị co giãn, phồng lên hay dẹt xuống để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét. C2: Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự của thể thủy tinh càng dài. Tiết 54 Bài 48: MẮT I. Cấu tạo của mắt: 1.Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn được hiện trên màng lưới.   II. Sự điều tiết: Trong quá trình điều tiết thì thể thủy tinh bị co giãn, phồng lên hay dẹt xuống để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét C2: Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự của thể thủy tinh càng dài III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: + Thế nào là điểm cực viễn? + Điểm cực viễn của mắt tốt nằm ở đâu? + Mắt có trạng thái như thế nào khi nhìn một vật ở điểm cực viễn? + Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn được gọi là gì?
- Xem thêm -