Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (6)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ. Em hãy nêu tên hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì ? Tác dụng của các bộ phận đó. Trả lời : Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối. Vật kính là một thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật trên phim, buồng tối để không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ ánh sáng truyền từ vật cần chụp ảnh truyền qua thấu kính tác động lên phim. Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt 1)Cấu tạo. (Các em hãy đọc mục 1, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi sau) : + Mắt có những bộ phận quan trọng nào ? + Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT ? Tiêu cự của nó có thể thay đổi được không ?  Hai bộ phận quan trọng của Thể thuỷ tinh mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.  Thể thuỷ tinh là một TKHT, có thể phồng lên hay dẹt xuống để thay đổi tiêu cự. Màng lưới Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. (Các em xem tiếp hình ảnh sau để tìm hiểu thêm về cấu tạo của mắt) Cơ vòng đỡ Màng lưới Mắt bổ dọc Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. + Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu ?  Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh thật hiện lên rõ nét. Tiết 54 - Bài 48 I) Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. 2) So sánh mắt và máy ảnh. C1: Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa mắt và máy ảnh : MẮT Vật kính TT tinh Phim ML  Giống nhau : Thể thuỷ tinh và vật kính đều là thấu kính hội tụ.  Khác nhau : Thể thuỷ tinh có thể thay đổi tiêu cự, vật kính có tiêu cự không đổi.  ThÓ thuû tinh ®ãng vai trß nh vËt kÝnh.  Mµng líi gièng nh phim cña m¸y ¶nh. Tiết 54 - Bài 48 : I) Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. 2) So sánh mắt và máy ảnh. II) Sự điều tiết của mắt Em hãy đọc thông tin trong SGK và nêu tóm tắt về sự điều tiết của mắt. sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới. Các em hãy đọc C2 trong SGK và quan sát hình ảnh sau đây, và nêu nhận xét : MẮT Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết của mắt B I F A A’ 1 O B’ B I F Trả lời C2 O A A’’ 1 B’’ Cm ABO đồng dạngA’B’O. Ta có : Vì AB và OA’ không đổi nên, nếu OA lớn thì ảnh A’B’ nhỏ, và ngược lại. Hai  OIF1 và A’B’F1 đồng dạng, Tiết 54 - Bài 48 MẮT : I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết của mắt B I F A A’ 1 O B’ (Tiếp) C2 B I F Nên : A O A’’ 1 B’’ Vì OA’ và AB không đổi, nếu nên A’B’ nhỏ thì OF1 càng lớn và ngược lại. Kết quả là : Nếu OA càng lớn thì A’B’ càng nhỏ, OF1 càng lớn và ngược lại. Nghĩa là khi nhìn các vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn các vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng nhỏ. Vật đặt gần mắt F’ Vật đặt xa mắt F’ Quan sát hình ảnh trên và nêu kết luận. Kết luận : Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự càng lớn. Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết của mắt III) Điểm cực cận và điểm cực viễn Điểm cực viễn (CV ) Điểm cực cận (CC ) + Là điểm xa mắt nhất mà người ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết. + Là điểm gần mắt nhất mà người ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết. + khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn. + khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận. O Cv CC Khoảng nhìn rõ mà mắt không phải điều tiết. GHI NHỚ • Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. • Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện lên trên màng lưới. • Trong quá trình điều tiết thể thuỷ tinh bị co giãn, phồng lên hoặc xẹp xuống, để cho ảnh hiện lên trên màng lưới cho rõ nét. • Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. • Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận. Tiết 54 - Bài 48 : MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết của mắt III) Điểm cực cận và điểm cực viễn IV) Vận dụng Em hãy nghiên cứu C5 trong SGK và xác định chiều cao của ảnh trên màng lưới ? Tóm tắt : OA = 20m = 2000cm OA’ = 2cm. AB = 8m = 800cm Giải : Từ kết quả chứng minh ở bài 47, ta có : Chiều cao của ảnh trên màng lưới :
- Xem thêm -