Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (4)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS QUANG HỌC LỚP 9 BÀI 48 MẮT THCS SÔNG NHẠN KIỂM TRA BÀI CỦ 1. Mỗi máy ảnh đều có …………….. Vật kính của vật kính máy ảnh là một ……………………………. Aûnh trên thấu kính hội tụ phim là ảnh ……………… nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật thật …………… 2. ảnh của vật thu được trên phim của một máy ảnh có đặc điểâm nào trong các đặc điểm sau : A. Aûnh thật, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật B. Aûnh thật, cùng chiều với vật, lón hơn vật C. Aûnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật D. Aûnh thật, ngược chiều với vật, lớn hơn vật THCS SÔNG NHẠN ĐỐ VUI Bạn Bình: Cậu có biết mỗi người đều có 2 cái thấu kính không ? Bạn Hoà : Kính mắt chư ùgì ? Bạn Bình: Đâu phải ai cũng có kính mắt. Bạn Hoà : Thế thì tớ chẳng biết. Bạn Bình: Cậu cũng có đấy, thậm chí cậu bị cận nên có cả 4 cái đấy Bạn Hoà : Tớ chẳng hiểu gì cả? Vậy các em tìm cách giúp Hòa trả lời câu hỏi trên. THCS SÔNG NHẠN Tuần 27 - tiết 54 Bµi 48 : MẮT Khi học môn Sinh học lớp 8 ta đã biết mắt có cấu tạo như thế nào. Để tìm hiểu lại cấu tạo mắt ta cùng nghiên cứu hình sau : THCS SÔNG NHẠN Thể thủy tinh Màng lưới Giác mạc Cơ vòng Dây thần kinh thị giác THCS SÔNG NHẠN • I)CẤU TẠO MẮT Nói về mặt quang học, mắt có mấy bộ phận chính? ( hình8.1 SGK) Thể thủy tinh  Hai bộ phận quan trọng của mắt là : Thể thuỷø tinh THCS và SÔNG màng NHẠN lưới Màng lưới Thể thuỷø tinh  Màng lưới TKHT + Thể thuỷ tinh là một TKHT nó phồng lên, dẹt +xuống Bé phËn nµo ®ãng vaiftrß TKHT ? Tiêu cự cđa để thay đổi tiêu cự thaylưới đổi ởnh thÕ +nãMàng đáy mắtnµo tại ?đó ảnh hiện lên rõ THCS SÔNG NHẠN THCS SÔNG NHẠN  So sánh mắt và máy ảnh THCS SÔNG NHẠN THCS SÔNG NHẠN C1) Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh: Thể thuỷ tinh ủoựng vai troứ nhử boọ phaọn naứo GIỐNG NHAU +ThĨ tinh aỷnh và vật?kính đềutrong là TKHT trongthủ maựy Phim maựy aỷnh ủoựng +vai Phim &nhử màngboọ lướiphaọn đều có naứo tác dụng nhưcon mànmaột hứng?ảnh troứ trong Mắt Máy ảnh THCS SÔNG NHẠN Để nhìn rõ vật thì ảnh của vật đó phải hiện rõ trên II. SỰ ĐIỀU TIẾT Sự điều tiết của mắt là gì? màng lưới . Muốn vậy mắt ta phải qua quá trình điều tiết vậy sự điều tiết là gì ? Sự thay đổi độ cong của thĨ thủ tinh để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc gọi là sự điều tiết C2 Ta đã biết khi vật càng xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gần tiêu điểm của thấu kính . Vậy em hãy cho biết tiêu cự của thể thuỷ tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần ; khác nhau như thế nào ? ( biết khoảng cách từ thể thuỷ tinh của mắt đến màng lưới là không đổi?) THCS SÔNG NHẠN I B F’ A/ O A B’ I B F’ A A/ O B’ THCS SÔNG NHẠN B I F’ A O Hai tam giác A’B’O & ABO đồng dạng với nhau : A' B' OA' OA' '  hayA B '  AB AB OA OA A/ B’  Vì AB và OA’ không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A’B’ nhỏ và ngược lại Hai tam giác OIF’ vµ A’B’F’ đồng dạng với nhau : A' B ' A' B ' F ' A' OA'  OF ' OA'     1 OI AB OF ' OF ' OF ' ' '  OA' A' B ' ' '  AB hay   1  OF  OA :  1   OF ' AB AB   Vì AB và OA’ không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A’B’ nhỏ ,OF’ cµng lín và ngược lại. NghÜa lµ khi nhìn các vật ở xa th× tiªu cù cđa thĨ thủ tinh cµng lín và khi THCS SÔNG NHẠN nhìn các vật ở gần th× tiªu cù cđa thĨ thủ tinh cµng nhá. II. SỰ ĐIỀU TIẾT Sự điều tiết của mắt là gì?  Sự thay đổi độ cong của thĨ thủ tinh để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc gọi là sự điều tiết Nhìn vaọt ụỷ xa, tieõu cửù cuỷa thể thuỷ tinh daứi  Nh×n vật ở gần, tiêu cự của thĨ thủ tinh ngắn THCS SÔNG NHẠN THCS SÔNG NHẠN  III/ ĐIỂM CỰC CẬN – ĐIỂM CỰC VIỄN THCS SÔNG NHẠN CV  CC  Khoảng cực viễn 1. Điểm xa nhất mà khi có một vật tại đó mắt không phải điều tiết nhưng có thể nhìn rõ vật  điểm cực viễn . Khoảøng cách từ CV đến mắt gọi là khoảng cực viễn * Nếu mắt tốt điểm cực viễn ở vô cực THCS SÔNG NHẠN CV  CC  Khoảng cực cận 2. Điểm gần nhất mà khi co ùmột vật tại đó mắt phải điều tiết tối đa có thể nhìn rõ được vật gọi là điểm cực cận Cc .Khoảng cách từ Cc  mắt gọi là khoảng cực cận • * Khoảng từ điểm cực cận điểm cực viễn gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt THCS SÔNG NHẠN Các em đọc thông tin ở hình 48.3 để hiểu biết thêm về bảng thị lực THCS SÔNG NHẠN
- Xem thêm -