Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (3)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy nêu tên hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh ? Tác dụng của các bộ phận đó. Trả lời : Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối. Vật kính là một thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật trên phim Buồng tối để không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ ánh sáng truyền từ vật cần chụp ảnh truyền qua thấu kính tác động lên phim. Đố vui Bình: Cậu có biết mỗi người đều có 2 cái thấu kính không? Hòa: Kính mắt chứ gì? Bình: Đâu phải ai cũng có kính mắt. Hòa: Thế thì tớ chẳng biết. Bình: Cậu cũng có đấy, thậm chí cậu bị cận nên có cả 4 cái dấy.. Hòa: Tớ chẳng hiểu gì cả. Chúng ta tìm cách giúp Hòa qua bài học I. Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. + Mắt có những bộ phận quan trọng nào ? + Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT ? Tiêu cự của nó có thể thay đổi được không ?  Hai bộ phận quan trọng của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. Thể thuỷ tinh  Thể thuỷ tinh là một TKHT, có thể phồng lên hay dẹt xuống để thay đổi tiêu cự. Màng lưới (Các em xem tiếp hình ảnh sau để tìm hiểu thêm về cấu tạo của mắt) Màng lưới Cơ vòng đỡ Con ngươi Mắt bổ dọc BÀI 54: MẮT I. Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. + Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu ?  Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh thật hiện lên rõ. BÀI 54: MẮT I) Cấu tạo của mắt 1) Cấu tạo. 2) So sánh mắt và máy ảnh. C1: Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa mắt và máy ảnh Vật kính TT tinh Phim ML  Giống nhau : Thể thuỷ tinh và vật kính đều là thấu kính hội tụ.  Khác nhau : Thể thuỷ tinh có thể thay đổi tiêu cự, vật kính có tiêu cự không đổi.  Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính.  Màng lưới giống như phim của máy ảnh. Để nhìn rõ vật thì ảnh của vật đó phải hiện rõ trên màng lưới.Muốn vậy mắt ta phải qua quá trình điều tiết vậy điều tiết là gì? BÀI 54: MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết Sự điều tiết của mắt là gì? C2 Ta đã biết khi vật càng xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gần tiêu điểm của thấu kính . Vậy em hãy cho biết tiêu cự của thể thuỷ tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần ; khác nhau như thế nào ? ( biết khoảng cách từ thể thuỷ tinh của mắt đến màng lưới là không đổi?) I B F’ A B O B’ I F’ A A/ A/ O B’ B I F’ A O Hai tam giác A’B’O & ABO đồng dạng với nhau : A' B' OA' OA' '  hayA B '  AB AB OA OA A/ B’  Vì AB và OA’ không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A’B’ nhỏ và ngược lại Hai tam giác OIF’ vµ A’B’F’ đồng dạng với nhau : A' B ' A' B ' F ' A' OA'  OF ' OA'     1 OI AB OF ' OF ' OF ' ' '  OA' A' B ' ' '  AB hay   1  OF  OA :  1   OF ' AB AB   Vì AB và OA’ không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A’B’ nhỏ ,OF’ cµng lín và ngược lại. NghÜa lµ khi nhìn các vật ở xa th× tiªu cù cđa thĨ thủ tinh cµng lín và khi nhìn các vật ở gần th× tiªu cù cđa thĨ thủ tinh cµng nhá. Vật đặt gần mắt F’ Vật đặt xa mắt F’ Quan sát hình ảnh trên và nêu kết luận. Kết luận : Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự càng lớn. MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết III) Điểm cực cận và điểm cực viễn Điểm cực viễn (Cv ) Điểm cực cận (Cc ) + Là điểm xa mắt nhất mà người ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết. + Là điểm gần mắt nhất mà người ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết. + khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn. + khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận. Cv Cc Khoảng nhìn rõ mà mắt không phải điều tiết. Các em đọc thông tin ở hình 48.3 để hiểu biết thêm về bảng thị lực Bảng thử thị lực được thu nhỏ bằng 19% kích thước thật. Dòng ứng với mắt bình thường (10/10) là dòng thứ 10 từ trên xuống. Nếu em muốn thử mắt thì hãy đặt hình 48.3b cách mắt 5m và nhìn dòng chữ thứ 2 từ trên xuống hoặc nhìn hình 48.3a GSK bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.  Hai  Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim, ảnh của vật mà ta nhìn thấy hiện trên màng lưới.  Trong quá trình điều tiết thì thể thủy tinh co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện lên màng lưới rõ nét.  Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không cần điểu tiết gọi là điểm cực viễn  Điểm gần mắt nhất mà ta nhìn rõ được gọi là điểm cực cận MẮT I) Cấu tạo của mắt II) Sự điều tiết III) Điểm cực cận và điểm cực viễn IV) Vận dụng Em hãy nghiên cứu C5 trong SGK và xác định chiều cao của ảnh trên màng lưới ? Tóm tắt : OA = 20m = 2000cm OA’ = 2cm. AB = 8m = 800cm Giải : Từ kết quả chứng minh ở bài 47, ta có : Chiều cao của ảnh trên màng lưới : C6 Khi nhìn một điểm ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất?  Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài nhất  Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh ngắn nhất
- Xem thêm -