Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 11 (7)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Lê Văn Phong Tổ: Lý – Hóa – Sinh Lớp dạy: 11A BÀI GIẢNG V Ậ T L Í KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Bộ phận nào của máy ảnh để thu ảnh của vật? 2 Dụng cụ quang học nào có tác dụng tán sắc ánh sáng? 3 Dụng cụ quang học nào sử dụng trong máy ảnh, camera? TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 3 PH IM L Ă N GK Í N H T H Ấ UK Í NH BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN ĐIỂN CỰC CẬN NĂNG SUẤT PHÂN LI CỦA MẤT BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) So sánh cấu tạo của mắt và máy ảnh, tìm những bộ phận tương đồng? CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) ThÓ thuû tinh CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT Mµng líi Khi mắt nhìn một vật thì ảnh của vật hiện ra ngay trên màng lưới Quan sát sự tạo ảnh qua mắt chúng ta thấy Mắt giống quang cụ nào mà ta đã được học ? Sự tạo ảnh giống như qua thấu kính hội tụ BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) Trong quang học mắt được biểu diễn như sau: CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT Mắt là một hệ quang học phức tạp được coi như một thấu kính hội tụ gọi là thấu kính mắt V 0 d’ Mắt hoạt động như một máy ảnh: + Thấu kính mắt có vai trò như vật kính. + Màng lưới có vai trò như phim BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) Cc SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN ĐIỂN CỰC CẬN BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN ĐIỂN CỰC CẬN ĐỘ TUỔI KHOẢNG CÁCH OCC TỪ MẮT ĐẾN ĐIỂM CỰC CẬN 10 7cm 20 10cm 30 14cm 40 22cm 50 40cm 60 200cm Nhận xét: sự phụ thuộc điểm cực cận theo độ tuổi BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) V 0    min d’ NĂNG SUẤT PHÂN LI CỦA MẤT BÀI 31: MẮT (TIẾT 61) CŨNG CỐ KIẾN THỨC Cấu tạo của mắt gồm: giác mạc, thuỷ dịch, lòng đen, con ngươi, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, màng lưới. CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN ĐIỂN CỰC CẬN NĂNG SUẤT PHÂN LI CỦA MẤT Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện Ra ở màng lưới: + Không điều tiết fmax + Điều tiết tối đa fmin Điểm cực viễn là điểm nằm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì cực viễn Cv ở vô cực. - Điểm cực là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được ' (giá trị trung bình) hai điểm  1 Chọn câu đúng Muốn nhìn rõ vật thì A Vật nằm trong khoảng nhìn rõ và góc trông lớn hơn năng xuất phân li B Vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt C Vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt D Vật đặt càng gần càng tốt
- Xem thêm -