Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 11 (3)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 11 BÀI 31 MẮT CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA 2 . MẮT BÌNH THƯỜNG 3 Mắt thường 4 KIỂM TRA BÀI CŨ . MẮT BÌNH THƯỜNG A  CV   Cc A’F’ 0 V fmax = OV a) Mắt bình thường là mắt, khi không điều tiết, có tiêu điểm F’ nằm trên võng mạc (fmax=OV). b) Điểm cực viễn Cv ở vô cực. c) Điểm cực cận Cc cách mắt từ 10cm đến 20cm. 5 Mắt cận chỉ nhìn rõ vật ở gần , không nhìn rõ các vật ở xa Mắt cận nhìn gần Mắt cận nhìn xa 6 I. MẮT CẬN THỊ 7 THÔNG TIN  90% học sinh trường chuyên bị tật khúc xạ.  Tỉ lệ này cao gấp 3-4 lần trường không chuyên  Nhiều học sinh bị cận không phải do di truyền. 8 9 1. ĐẶC ĐIỂM MẮT CẬN THỊ F’ V A A’ 0 fmax a) Mắt cận thị là mắt khi không điều tiết, tiêu điểm F’ của mắt nằm trước võng mạc. fmax < OV Mắt cận thị không nhìn rõ những vật ở xa. 10 1. ĐẶC ĐIỂM MẮT CẬN THỊ A V CV A’ A’ 0 fmax b) Điểm cực viễn không ở vô cực mà cách mắt một khoảng không lớn. 11 1. ĐẶC ĐIỂM MẮT CẬN THỊ Cc mắt bình thường A CV V CC A’A’ 0 fmin fmax c) Điểm cực cận ở gần hơn so với mắt bình thường. 12 2. CÁCH SỬA A F’k A1 CV A’ CC 0k 0 V A’ d) Để sửa tật cận thị, phải đeo thấu kính phân kỳ có tiêu cự thích hợp sao cho vật ở vô cực qua kính cho ảnh ảo hiện lên ở điểm CV của mắt.  fk = - OkF’k = - OkCV Nếu kính sát mắt  fk = - OCV 13 2. CÁCH SỬA Vật A ở ∞ dv = ? KÍNH fk< 0 ảnh ảo A1 ở Cv dv' = - OkCv 14 2. CÁCH SỬA A CV C C A1 V 0k 0 A’ 15 2. CÁCH SỬA A CV 0k A1  CC 0 V A’ Khi mang kính, điểm cực cận mới lùi ra xa mắt Vật A gần nhất dc = ? KÍNH fk< 0 ảnh ảo A1 ở CC dc' = - OkCC 16 Một số phương tiện sửa mắt Kính đeo mắt Kính sát tròng Bảng kiểm tra mắt 17 Đeo kính phân kỳ 18 Đeo kính sát tròng 19 Đeo kính sát tròng 20
- Xem thêm -