Tài liệu Bài giảng bài mắt cận và mắt lão vật lý 9 (9)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ I - So sánh ảnh ảo của thấu kính phân kì và ảnh ảo của thấu kính hội tụ ? II - Hãy gép một nội dung 1,2,3,4 với một nội dung a,b,c,d, để thành câu đúng 1- trong quá trình điều tiết thể a, Khi không điều tiết , thuỷ tinh bị co giãn,phồng lên gọi là điểm cực viễn. hoặc dẹt xuống 2- Điểm xa mắt nhất mà ta có b, Khi không điều tiết , thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận . 3- Điểm gần mắt nhất mà ta c, Để cho ảnh hiện trên có thể nhìn rõ được màng lưới rõ nét . Trả lời : I- * Ảnh ảo của thấu kính phân kì :cùng chiều , nhỏ hơn vật , nằm trong khoảng tiêu cự . *Ảnh ảo của thấu kính hội tụ : cùng chiều , lớn hơn vật . Cháu đeo kính của ông làm sao được ! Ông ơi cháu để kính của cháu ở đâu mà mãi không tìm thấy. Ông cho cháu mượn kính của ông một lúc nhé! Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I mắt cận 1- Những biểu hiện của tật cận thị C1 : Hãy khoanh tròn vào trước những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị . 1. 1 Khi đọc sách , phải đặt mắt gần hơn bình thường. 2.Khi đọc sách phải đặt xa hơn bình thường . 3. 3 Ngồi dưới lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ . 4 Ngồi trong lớp , nhìn không rõ các vật ngoài sân 4. Trường . Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I mắt cận 1- Những biểu hiện của tật cận thị Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa . Điểm cực viễn của mắt cận gần mắt hơn bình thường . 2 – Cách khắc phục tật cận thị C3 : Nếu có một kính cận làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì ? TL : Để kiểm tra xem kính cận có phải là thấu kính phân kì không ta có thể xem kính đó có cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không . Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I mắt cận 1- Những biểu hiện của tật cận thị : mắt cận nhìn thấy rõ vật ở gần, nhưng không nhìn rõ vật ở xa 2 – cách khắc phục tật cân thị C4 A A’ B Cv, F B’ MắtKL: nhìnKính thấycận làkhông thấu nhìn kínhthấy phânvậtkìAB .Người cậnnằm thị phải đeo kínhcực viễn Mắt vì vậtAB ngoài khoảng Mắt có nhìn ảnhphân A’B’ kì khiđể có . thể nhìn rõ các vật ở xa mắt . Kính cận thích hợp có thấy Mắtvới nhìn thấycực ảnhviễn A’B’ khi nàotiêu ?vật AB điểm?F trùng điểm củaảnh mắtA’B’ . nằm trong khoảng Cv Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I- mắt cận : Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần , nhưng không nhìn rõ các vật ở xa Kính cận là thấu kính phân kì .Người cận thị phải đeo kính phân kì để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt . II - Mắt lão 1 - Những đặc điểm của mắt lão Mắt lão là mắt của người già , chỉ nhìn rõ các vật ở xa không nhìn rõ các vật ở gần . Điểm cực cận của mắt lão xa mắt hơn so với mắt bình thường . 2 – cách khắc phục tật mắt lão C5 : Nếu có một kính lão , làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ? TL: Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không ta có thể xem kính đó có khả năng cho ảnh ảo lớn hơn vật hay không . Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I mắt cận II - Mắt lão 1 - Những đặc điểm của mắt lão : Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa , nhưng không nhìn thấy các vật ở gần 2 – Cách khắc phục tật mắt lão A’ C6 A B’ Cc F B F’ Mắt nhìn thấy vật AB ảnh A’B’ KL:? khi Kính lão là không thấu kính hội vật tụ .Mắt đeotrong kínhkhoảng hội tụcực đểcận Mắt nhìn thấy AB vìlão Vật phải AB nằm nào ? nhìn rõ các vật gần. Mắt ởnhìn thấy ảnh A’B’ khi ảnh A’B’ nằm ngoài khoảng cực cận Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I- mắt cận : Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần , nhưng không nhìn rõ các vật ở xa . Kính cận là thấu kính phân kì .Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt . Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt. II - Mắt lão : Mắt lão nhìn rõ vật ở xa , nhưng không nhìn rõ những vật ở gần .Kính lão là thấu kính hội tụ .Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần . III - Vận dụng TL C7: Kính của bạn em cho ảnh ảo nhỏ hơn vật là thấu kính phân kì Kính của người già cho ảnh ảo to hơn vật là thấu kính hội tụ . TL C8 : khoảng cực cận của người già lớn nhất .khoảng cực cận của bạn cận thị nhỏ hơn người bình thường . Củng cố: Làm bài tập 49.2. Hãy gép mỗi phần A,B,C,D Với một phần 1,2,3,4 để được một câu có nội dung đúng . A , Ông Xuân khi đọc sách cũng như Khi đi đường không phải đeo kính B, Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính Còn khi đi đường không thấy đeo kính C, Ông thu khi đọc sách cũng như đi đường đều phải đeo cùng một kính D, Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo kính , còn khi đọc sách lại không đeo kính 1, Kính của ông ấy không phải kính cận hoặc kính lão mà chỉ có tác dụng che bụi . và gió cho mắt . 2, Mắt ông ấy còn tốt không có tật . 3, Ông ấy bị cận thị 4, Mắt ông ấy là mắt lão . Vật lý 9 Tiết 54 – bài 49 Mắt cận và mắt lão I- mắt cận Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần , nhưng không nhìn rõ những vật ở xa . Kính cận là thấu kính phân kì .Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa mắt . Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt . II - Mắt lão Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa , nhưng không nhìn rõ những vật ở gần .Kính lão là thấu kính hội tụ .Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần .
- Xem thêm -