Tài liệu Bài giảng bài mắt cận và mắt lão vật lý 9 (7)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ 9 Bài dạy: Tiết 55 – Bài 49: Mắt cận và mắt lão Người dạy: Nguyễn Huy Hoàng Trường THCS Hoa Động KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ? So sánh vai trò của từng bộ phận này với c¸c bé phËn trong máy ảnh? + Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới + Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh , còn màng lưới như phim. Câu 2: Khi nhìn một vật ở xa mà mắt không điều tiết vẫn thấy được vật thì ảnh của vật ở vị trí nào của mắt? A. B. C. D. Trên màng lưới Trước màng lưới Sau màng lưới Trên thể thuỷ tinh Màng lưới Chùm tia sáng Hình 1 Hình 1 Mắt Màng lưới Chùm tia sáng Hình 2 Hình 2 Mắt MẮT CẬN MẮT LÃO Mắt cận Mắt lão 1. Khi đọc sách, phải đặt sách gần hơn mắt bình thƣờng. 2. Khi đọc sách, phải đặt sách xa hơn mắt bình thƣờng. 3. Thƣờng gặp ở ngƣời già. 4. Ngồi dƣới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ. 5. Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trƣờng. Mắt cận 1. Khi đọc sách, phải đặt sách gần hơn mắt bình thƣờng. 4. Ngồi dƣới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ. 5. Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trƣờng. Mắt lão 2. Khi đọc sách, phải đặt sách xa hơn mắt bình thƣờng. 3. Thƣờng gặp ở ngƣời già. Cv Cc Cv Cc Mắt bình thường Cc Mắt cận Mắt lão C4 : Giải thích tác dụng của kính cận ? c. vẽ ảnh của vật AB quarõ kính cận, biết rằng kính thích a. Hãy không đeo kính , nhìn điểm cực viễn của cận ởnày Ccận . Mắt d. b. Khi đeo kính cận , muốn trên, mắt có ảnh nhìn của thấy ABmắt rõ thì ảnh ảnh A’B’ của phải vật có V hợp cĩ điểm F’nào? trùng điểm cực viễn CV của mắt và khi nhìnkhông rõtiêu vật?khoảng AB hay khôngvới ? Tại sao? AB hiện trong đeo kính thì mắt nhìn thấy ảnh của vật AB qua kính B B’ A F, CV A’ CC Kính cận Mắt cận Khi đeo đeo kính , muốn rõ ảnh A’B’ của ABcủa thìAB A’B’ phải hiện ++ Khi kính cận trên, mắtcận nhìn rõ ảnh A’B’ vật AB không đeo kính ,nhìn mắt không nhìn rõ vật vì vật AB lên khoảng từ điểm nằmtrong xa mắt hơn điểm cựccực viễncận CVtới củađiểm mắt cực viễn của mắt C6 : Giải thích tác dụng của kính lão? a. Khi lãocủa không đeo kính ,ảnh điểm cực cận Cảnh quá xa mắt c. vẽ ảnh vật AB qua kính lão . AB Cho biết tiêu điểm của . b. Khi mắt đeo kính ,lão muốn nhìn rõ của này phải d. Hãy trên, mắt có nhìn thấy rõthì ảnh A’B’ của vật Cở Mắt có rõ vật nào? AB hay không ? Tại sao? hiện trong AB ?khoảng kínhkhông ở Fnhìn B’ B A’ CC F’ A Kính lão Mắt lão + Khi đeo không kính đeolão kính trên, ,nhìn mắt mắtlão nhìn không rõA’B’ ảnh nhìn A’B’ rõ của vật vật vì AB vật , muốn rõ ảnh của AB thìAB A’B’ phảiAB hiện nằm mắt hơn điểm mắt lên xagần mắt hơn điểm cựccực cậncận CCC của mắt C của III- VẬN DỤNG: C8 : Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mét ngêi mắt C7 :b×nh Hãythêng tìm cách kiểm tracực xem kính vàbị kính với khoảng cận củacủa mắtbạn mộtem bạn cận thị 1 người làcủa thấu kính tụ hay kì ra ? kết  - Kính lão là thấu kính hộimắt tụ. vàcủa khoảng cựcgià cận mộthội người giàphân rồi rút - Mắt lãocần phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần luận thiết Cv Cc cậnqua kính người + Đưa kính lại gần dòng chữ trên trang sáchMắt , nhìn già thấy ảnh của dòng chữ lớn hơn dòng chữ thật, nên kính người già là thấu kính Cc hội tụ Mắt bìnhqua thường + Đưa kính cận lại gần dòng chữ trên trang sách , nhìn kính cận thấy ảnh của dòng chữ nhỏ hơn dòng chữ thật, nên kính cận là thấu kính Ccphân kì Mắt lão Khoảng CC (mắt cận)< khoảng CC (mắt thường)< khoảng CC(mắt lão) ĐẶC ĐIỂM CÁCH KHẮC PHỤC MẮT CẬN MẮT LÃO + CHỈ NHÌN RÕ CÁC VẬT Ở GẦN, KHÔNG NHÌN RÕ CÁC VẬT Ở XA. + NHÌN RÕ CÁC VẬT Ở XA, NHƢNG KHÔNG NHÌN RÕ CÁC VẬT Ở GẦN. + ĐIỂM CV GẦN HƠN Đeo kính cận làMẮT thấu ĐIỂM CV CỦA kính phân kì để nhìn THƢỜNG. rõ các vật ở xa. + ĐIỂM CC GẦN HƠN Đeo kính lão làMẮT thấu ĐIỂM CCCỦA kính hội tụ để nhìn rõ THƢỜNG. các vật ở gần. + Do bẩm sinh NGUYÊN NHÂN + Do trong quá trình học tập, sinh hoạt sự điều tiết của măt quá mức bình thƣờng. Thƣờng gặp ở ngƣời già. Do cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh đã yếu, nên khả năng điều tiết kém GHI NHỚ: * Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần, nhưng không nhìn rõ các vật ở xa. Kính cận là thấu kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa. * Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần. Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Học thuộc phần ghi nhớ 2. Làm bài tập từ 49.1 đến 49.4 trong SBT trang 56 3. Xem trước và chuẩn bị trả lời các câu hỏi cho bài 50 : “Kính lúp” TRÒ CHƠI: Ô SỐ MAY MẮN: Thời gian: 24 25 26 21 22 23 12 13 14 15 16 17 18 19 11 27 28 29 30 20 543217968giờ Hết10 Thời gian: 24 25 26 21 22 23 12 13 14 15 16 17 18 19 11 27 28 29 30 20 543217968giờ Hết10 Thời gian: 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 17 18 19 11 27 28 29 30 20 543217968giờ Hết10 Phần thưởng là: điểm 10 GIỜ HỌC KẾT THÚC! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ, CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
- Xem thêm -