Tài liệu Bài giảng bài mắt cận và mắt lão vật lý 9 (11)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA 5 PHÚT : 1 . Em hãy so sánh ảnh ảo của thấu kính phân kỳ và ảnh ảo của thấu kính hội tụ ? THẤU KÍNH PHÂN KỲ - Thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nằm trong tiêu cự ( gần thấu kính ) THẤU KÍNH HỘI TỤ - Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo nằm ngoài tiêu cự ( xa thấu kính ) • 2 . Điểm cực viễn là gì ? Điểm cực cận là gì ? ĐIỂM CỰC VIỄN -Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết. ĐIỂM CỰC CẬN -Điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được. Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : C1. Hãy khoanh tròn vào dấu + trước những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị . + Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường. + Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường. + Ngồi dưới lớp , nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ. + Ngồi dưới lớp , nhìn không rõ các vật ngoài sân trường. C2. Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực v Cv của mắt cận ở xa hay ở gần mắt hơn bình thường? + Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa. + Điểm cực viễn Cv của mắt cận gần hơn bình thường. Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : 2. Cách khắc phục tật cận thị : C3.Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kỳ? PP1: Nhận dạng qua hình dạng hình học của thấu kính phân kỳ : có bề dày phần giữa nhỏ hơn bề dày phần rìa mép. PP2: Nhận dạng qua cách tạo ảnh của thấu kính phân kỳ : vật thật ( dòng chữ , ngón tay..) cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : 2. Cách khắc phục tật cận thị : C4.Tác dụng của kính cận : Hãy vẽ ảnh của vật AB qua kính cận . Biết rằng kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt và khi đeo kính thì mắt nhìn ảnh của vật AB qua kính. + Khi không đeo kính, điểm cực viễn của mắt cận ở Cv. Mắt có nhìn rõ vật AB hay không? Tại sao? B A Cv + Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn Cv của mắt. + Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào? Yêu cầu đó có thực hiện được với kính cận nói trên? B B’ A Cv , F A’ O + Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A’B’ của AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận tới điểm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn điểm cực viễn Cv. Ảnh của vật gần mắt hơn Cv nên ta nhìn thấy vật. Hình minh họa mắt cận: Ta thấy, điểm hội tụ của chùm tia ló nằm phía trước màng lưới của mắt cận. SỬA MẮT CẬN 1 2 3 4 5 + Khắc phục sai, vì đeo sai loại kính, thay vì đeo kính phân kỳ thì lại đeo kính hội tụ: + Khắc phục đúng sẽ cho ảnh của vật ở xa mắt rõ nét trên màng lưới, giúp mắt cận nhìn rõ những vật ở xa: + Khắc phục đúng sẽ cho ảnh của vật ở xa mắt rõ nét trên màng lưới, giúp mắt cận nhìn rõ những vật ở xa: + Khắc phục sai, mặc dù đeo đúng loại kính phân kỳ nhưng kính không thích hợp với độ cận: + Khắc phục sai, mặc dù đeo đúng loại kính phân kỳ nhưng kính không thích hợp với độ cận: Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. 2. Cách khắc phục tật cận thị : - Kính cận là thấu kính phân kỳ. - Mắt cận phải đeo kính phân kỳ để nhìn rõ các vật ở xa. - Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt. Bài 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO I. Mắt cận : 1. Những biểu hiện của tật cận thị : 2. Cách khắc phục tật cận thị : II. Mắt lão : 1. Những đặc điểm của mắt lão : 2. Cách khắc phục tật mắt lão : C5.Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ? PP1: Nhận dạng qua hình dạng hình học của thấu kính hội tụ : có bề dày phần giữa lớn hơn bề dày phần rìa mép. PP2: Nhận dạng qua cách tạo ảnh của thấu kính hội tụ : để vật ở gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật. + Khi mắt lão không đeo kính, điểm cực cận Cc ở quá xa mắt. Mắt có nhìn rõ vật AB hay không? Tại sao? B Cc A + Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt.
- Xem thêm -