Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (8)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VỀ DỰ GIỜ LỚP 5 Môn: Toán Luyện tập về tính diện tích Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% - Em hãy đọc tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú? Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% Dựa vào biểu đồ, em hãy tính số học sinh đi bộ. Giải Số học sinh đi bộ là: 40 x 50 : 100 = 20 (học sinh) Đáp số: 20 học sinh Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Luyện tập về tính diện tích Toán: Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : 20m 20m 25m 40,1m - Em hãy nghĩ ra cách chia mảnh đất thành các hình mà em đã học? Thảo luận nhóm đôi 1 phút 25m 20m 20m Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Luyện tập về tính diện tích Toán: Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : - Để tính diện tích của mảnh đất 20m E G này, ta làm thế nào? 20m K A H B - Muốn tính diện tích của hình chữ nhật ABCD thì em phải biết gì? 40,1m D 25m 25m M N 20m Q 20m P C Cách 1 E 20m G 20m A K H B 40,1m D 25m M N 25m 20m Q 20m P C E 20m G 20m A H K B 40,1m D 25m 25m M Q N 25m 20m 20m P C E 20m G 20m A K H B 40,1m D 25m M 25m Q N 25m 25m 20m 20m P C Muốn tính diện tích một hình có hình dạng đặc Muốn tính biệt diệntatích làmmột như hình sau: có hình dạng đặc biệt ta làm như thế nào? 1. Chia hình đã cho thành các hình quen thuộc. 2. Xác định kích thước các hình mới tạo thành để tính diện tích từng hình nhỏ. 3. Tính tổng diện tích các hình nhỏ. Lưu ý: Có nhiều cách chia hình đặc biệt thành các hình nhỏ có hình dạng quen thuộc, nhưng nên chọn cách chia đơn giản nhất, thuận tiện cho việc tính toán. Bài tập SGK/ 104 Bài 1 Bài 2 Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 3,5m 3,5m 3,5m 6,5m 4,2m Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 2 Cách 1 (2) (1) (3) 3,5m 3,5m (1) 3,5m 3,5m 3,5m (2) 6,5m 4,2m 3,5m 4,2m 6,5m Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 1 (2) (3) 3,5m 3,5m (1) 6,5m 4,2m Bài giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 6,5 = 10 (m) 3,5m Diện tích hình chữ nhật (1) là: 10 x 4,2 = 42 (m2) Diện tích của hai hình vuông (2) và (3) là: 3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m2) Diện tích mảnh đất là: 42 + 24,5 = 66,5 (m2) Đáp số: 66,5 (m2) Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 2 (1) 3,5m 3,5m (2) 4,2m 6,5m Bài giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) 3,5m Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật (2) là: 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2) Diện tích mảnh đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2) Đáp số: 66,5 (m2) Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách3 4 Cách 3,5m 3,5m 3,5m 6,5m 4,2m Bài 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. 50m 40,5m 40,5m 50m 100,5m Cách 1 (1) 40,5m 50m (2) (3) (4) 100,5m 30m Cách 2 50m (2) 50m 40,5m 40,5m (5) (1) 30m 40,5m 50m (3) 100,5m 30m Dặn dò - Về nhà xem lại bài. - Làm thêm bài tập 2. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) Cách vẽ 5ô 1,5 ô 1,5 ô 1,5 ô 3ô 2ô Cách 1 E 20m Cách 2 E G 20m A 20m G 20m K H B A K H 40,1m 40,1m D 25m M N 25m C D 25m M N 25m C 20m 20m Q 20m P B Q 20m P
- Xem thêm -