Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (3)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Luyện tập về tính diện tích 1 ? Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010 TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? S = a x b 2. Em hãy nêu cách tính diện tích hình vuông ? S=axa Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 20 m VÍ DỤ : E Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20 m A G K H B 40, 1m D 25 m M 25 m N 20 m P Q 20 m Hãy thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính ! C TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Ta có thể thực hiện như sau: C ách 1 C ách 2 20 m 20 m E E G 20 m 20 m A G K B H A K B H 40, 1m 40, 1m 25 m M N 25 m 25 m C D M P 20 m 25 m C D 20 m 20 m Q N Q P 20 m C ách 1 Chia mảnh đất thành hình chữ nhật EGPQ và 2 hình chữ nhật bằng nhau AKMD và HBCN Bài giải: 20 m E G 20 m A K B H 40, 1m Độ dài cạnh EQ là: 25 m M N 25 m C D 20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m) Diện tích của hình chữ nhật EGPQ là: 20 x 80,1 = 1602 (m2) . 20 m Q P 20 m Diện tích hình chữ nhật AKMD và HBCN là: 25 x 40,1 x 2 = 2005 (m2) Diện tích mảnh đất là: 1602 + 2005 = 3607 (m2) Đáp số : 3607 m2 C ách 2 Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và 2 hình vuông bằng nhau EGHK và MNPQ. 20 m Bài giải: E Độ dài cạnh DC là: A 25 + 20 + 25 = 70 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m2) Diện tích 2 hình vuông EGHK D và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số : 3607 m2 G 20 m K B H 40, 1m 25 m (m2) M N 25 m C 20 m Q P 20 m TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH • Tìm cách chia hình Để tính diện tích đó thành các hình của một hình phức đơn giản đã học, tạp, ta làm như thế tính diện tích các phần, rồi tính tổng nào? diện tích. * Lưu ý: Nên tìm cách chia đơn giản nhất . TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Thực hành: Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây: 3,5cm 3,5cm 3,5cm 6,5cm 4,2cm Ở BÀI TẬP NÀY CÓ BAO NHIÊU CÁCH CHIA DIỆN TÍCH HÌNH ĐÃ CHO THÀNH TỔNG CÁC HÌNH NHỎ?Cách ĐÓ1 LÀ NHỮNG CÁCH Cách 2NÀO? A B A E G B 3,5cm 3,5cm M M N D 3,5cm 3,5cm C N 3,5cm D3,5cm 6,5cm 6,5cm Q 4,2cm P Q 4,2cm P C Bài 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. 50 m 40,5 m 40,5 m 50 m 30 m 100,5 m Ở BÀI TẬP NÀY CÓ BAO NHIÊU CÁCH CHIA DIỆN TÍCH HÌNH ĐÃ CHO THÀNH TỔNG CÁC HÌNH NHỎ? ĐÓ LÀ NHỮNG CÁCH NÀO? Cách 2 Cách 1 40,5 m 50 m 50 m Cách 3 50 m 40,5 m 40,5 m 40,5 m 40,5 m 30m 100,5 m 50m 30m 50m 100,5 m 40,5m 50m 30m 100,5 m TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH - Chia thành các hình đã học - Tính diện tích các hình đó - Tính tổng diện tích các hình đó Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo.
- Xem thêm -