Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (2)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Toán I. Kiểm tra: 1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ? Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 25 x15 = 375 (m2) Đáp số: 375 m2 Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô... Toán Luyện tập về tính diện tích Bài toán: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20m 20m Mảnh đất trong bài có bao nhiêu cạnh ? Hình dạng mảnh đất trong bài có thuộc dạng hình các em đã học không ? 40,5m 25m 25m Hãy nghĩ cách chia mảnh đất thành các hình mà các em đã học. 20m 20m Toán Luyện tập về tính diện tích -Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật (1) và hai hình vuông (2) và (3) 20 m 20 m -Tính tổng diện tích của hình (1) hình (2) và hình (3) ta được diện tích của mảnh đất. (2) 40,1 m (1) 25 m 25 m (3) 20 m 20 m Toán Luyện tập về tính diện tích 20 m -Ta chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật, hình chữ nhật (1) hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3). 20 m (2) (1) 25 m (3) 25 m 20 m -Tính tổng diện tích hình (1) hình (2) và hình (3) ta sẽ tính được diện tích mảnh đất. 20 m 40,1 m Toán Luyện tập về tính diện tích * Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó. Cách2: Cách1: 20 m 20 m 20 m (2) (1) (3) 25 m 25 m 20 m 20 m 40,1 m 20 m (2) 40,1 m (1) 25 m 25 m (3) 20 m 20 m Toán Luyện tập về tính diện tích Bài giải Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật (1) hình vuông (2) và (3) Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 25 +20 + 25 = 70(m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 70 x 40,1 = 2807 (m2) Diện tích của hai hình vuông (1) và (2) là: 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 20 m (2) 20 m (1) 25 m 40,1 m 25 m (3) 20 m 20 m Toán Luyện tập về tính diện tích Bài giải Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật(1)(2) và(3). Chiều dài của hình chữ nhật(1) là: 20 + 20 + 40,5 = 80,5 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 80,1 x 20 = 1602 (m2) Diện tích hình chữ nhật (2) và (3) là: 40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2) Diện tích của mảnh đất là: 2005 + 1602 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 20 m 20 m (2) (1) 25 m (3) 25 m 20 m 20 m 40,1 m Toán Luyện tập về tính diện tích Muốn tính diện tích các hình có hình dạng đặc biệt ta làm như thế nào ? Kết luận: Muốn tính diện tích các hình có hình dạng đặc biệt , ta tìm Cách chia các hình đó thành các hình đơn giản như hình chữ nhật, Hình vuông,…để tính diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích. Toán Luyện tập về tính diện tích II. Luyện tập. Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó. -Em hãy nghĩ cách chia thửa ruộng thành các hình đã học. -Tính diện tích thửa ruộng. 40 m (1) (1) (2) 60,5 m 30 m (2) 40 m Toán Luyện tập về tính diện tích II. Luyện tập. Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó. Bài giải Ta chia thửa ruộng thành hai hình chữ nhật (1) và (2). 40 m (1) 30 m Diện tích của hình chữ nhật (1) là: 40 x 30 = 1200 (m2) (2) Diện tích của hình chữ nhật (2) là: 60,5 x 40 = 2420 (m2) Diện tích của thửa ruộng là: 1200 + 2420 = 3620 (m2) Đáp số: 3620 m2 60,5 m 40 m Toán Luyện tập về tính diện tích II. Luyện tập. Bài 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó. Cách 2: Bài giải Ta chia thửa ruộng thành hai hình chữ nhật(1) và (2) 40 m Chiều dài của hình chữ nhật (1) là: 30 + 40 = 70 (m) Diện tích của hình (1) là: 40 x 70 = 2800 (m2) Chiều rộng của hình chữ nhật (2) là: (1) (1) 30 m 70 m (2) (2) 60,5 – 40 = 20,5 (m) Diện tích của hình chữ nhật (2) là: 40 x 20,5 = 820 (m2) Diện tích của thửa ruộng là: 2800 + 820 = 3620 (m2) Đáp số: 3620 m2 60,5 m 20,5 m 40 m Toán Luyện tập về tính diện tích II. Luyện tập. Ngoài cách chia như đã làm ta còn có thể chia bằng những cách khác. 40 m (1) Lưu ý: Có nhiều chia hình , chúng ta nên lựa chọn cách chia để tính được diện tích đơn giản nhất. 30 m (1) (2) 60,5 m (2) 40 m Toán Luyện tập về tính diện tích II. Luyện tập. Bài 2 Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó. Hãy tìm cách cắt để tính diện tích mảnh đất thuận tiện nhất. Bài giải Ta chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật (1) và hình chữ nhật (2) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 50 x 20,5 = 1025 (m2) Diện tích của hình chữ nhật (2) là: 50 m (1) 40,5 m 40,5 x 10 = 405 (m2) Diện tich của mảnh đất là: 1025 + 405 = 1430 (m2) Đáp số: 1430 m2 (2) 20,5 m 10 m Toán Luyện tập về tính diện tích Câu hỏi: Trong các cách chia hình sau, cách chia nào hợp lý nhất. 5m A 5m B 5m 20 m 5m 20 m 15 m 15 m 40 m 5m C 15 m 5m Các bạn chọn 20 m đúng…hoan hô! 40 m 40 m CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM ! Toán I. Kiểm tra: 1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ? Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 25 x15 = 375 (m2) Đáp số: 375 m2 Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...
- Xem thêm -