Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (12)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GV GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM 2013  B Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ Viết công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang ? Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Để tính diện tích mảnh đất này em làm thế nào ? B C A B D A B E C D C A E D E Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 B TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Tính diện tích mảnh đất ? B Bảng số liệu kết quả đo C Đoạn thẳng A D E Độ dài BC 30m AD 55m BM 22m EN 27m Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Tính diện tích mảnh đất ? B C A D Đoạn thẳng Độ dài BC 30 m AD 55 m BM 22 m EN 27 m E Hình Hình thang ABCD Diện tích ( 30 + 55 ) x 22 : 2 = 935 m 2 Hình tam giác ADE 55 x 27 : 2 = 742,5 m2 Hình ABCDE 935 + 742,5 = 1677,5 m 2 Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m2 Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 S 34 SGK-33 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1/ Ví dụ: 2/ Luyện tập: Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết : AD = 63m AE = 84m B A E BE = 28m GC = 30m C D G  Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1/ Ví dụ: 2/ Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết: BM = 20,8 m C CN = 38 m B AM = 24,5 m MN = 37,4m ND = 25,3M A M N D Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013 TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Tính tổng diện tích các hình nhỏ. Chia hình đã cho thành các hình quen thuộc. Xác định kích thước các hình mới tạo thành để tính diện tích từng hình nhỏ.
- Xem thêm -