Tài liệu Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (9)

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn : Vật lý 11 Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ KIỂM TRA BÀI CŨ • 1. Từ trường là gì ? KIỂM TRA BÀI CŨ • 1. Từ trường là gì ? • Là một dạng vật chất mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong khoảng không gian có từ trường. KIỂM TRA BÀI CŨ • 2. Hướng của từ trường được quy ước như thế nào ? KIỂM TRA BÀI CŨ • 2. Hướng của từ trường được quy ước như thế nào ? • Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó. KIỂM TRA BÀI CŨ • 3. So sánh bản chất của điện trường và từ trường ? KIỂM TRA BÀI CŨ ĐIỆN TRƯỜNG Để phát hiện điện trường ta dùng điện tích thử. - Điện tích gây ra điện trường. - Điện trường là môi trường vật chất bao quanh điện tích. - Trong điện trường có các đường sức điện. TỪ TRƯỜNG Để phát hiện từ trường ta dùng nam châm thử. - Dòng điện gây ra từ trường. - Từ trường là môi trường vật chất bao quanh dòng điện. - Trong từ trường có các đường sức từ. • Đại lượng đặc trưng cho tác dụng của điện trường là cường độ điện trường. Vậy đại lượng đặc trưng cho tác dụng của từ trường là gì ? Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ DÀN BÀI BÀI GIẢNG I . LỰC TỪ II . CẢM ỨNG TỪ III . CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Kết thúc bài giảng Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau ; các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau. LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ Bài 20 • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. I O2 O1 I M1 M2 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ Bài 20 • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. O2 O1 I M1 M2 •M1M2 = L vuông góc với các đường sức từ M1M2 được treo nằm ngang nhờ hai dây dẫn mảnh cùng độ dài •O1M1 = O2M2 , O1 và O2 được giử cố định. LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ Bài 20 • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. O2 O1 I M1 M2 * Khi chưa có dòng điện I chạy qua M1M2 thì O1M1 và O2M2 có phương thẳng đứng do tác dụng của trọng lực của M1M2 cân bằng với tác dụng của lực căng. LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ Bài 20 • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. •Khi cho dòng điện I chạy qua M1M2 theo chiều từ O2 O1 I M1 M2 •M1 M2 thì xuất hiện lực từ F tác dụng lên M1M2. F * F M1M2 và vuông góc với đường sức từ. LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ Bài 20 • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. O2 O1 I M1 M2 F Kết quả : F có phương nằm ngang và có chiều như hình bên Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Nhận xét : Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Nhận xét : *Lực F có cường độ được xác định bởi công thức : F = mg tan O Bài 20 LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ • I. Lực từ : • 1. Từ trường đều : • 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Nhận xét : *Lực F có cường độ được xác định bởi côn thức : F = mg tan O *Hướng dòng điện I, hướng của từ trường B và hướng của lực F tạo thành một tam diện thuận.
- Xem thêm -