Tài liệu Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (5)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

II. CẢM ỨNG TỪ . Độ lớn của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện F l Fl  F B I B I F I F I B B F Vectơ cảm ứng từ I B F B FI  I Cảm ứng từ B= F I.l 1N 1T = 1A.1m Biểu thức tổng quát của lực từ I  B F F = B.I.l.sin (N) (T) (A) (m) theo F B II. CẢM ỨNG TỪ 3. Vectơ cảm ứng từ B A B B N C B S Vectơ cảm ứng từ B  A Đường cảm ứng từ B A B B N S DẶN DÒ Về nhà xem lại bài học Làm tất cả các bài tập sgk Xem trước bài 21
- Xem thêm -