Tài liệu Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (4)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

II. Cảm ứng từ 1. Thí nghiệm : II. CẢM ỨNG TỪ 1. Thí nghiệm : a. Thí nghiệm 1: Đặt dây dẫn vuông góc với đường sức từ, giữ nguyên chiều dài của dây thay đổi cường độ dòng điện chạy qua dây ghi lại số liệu vào bảng sau α = 900, l = 4cm. Lần I(A) F(N) F/I 1 60 0,08 0,0013 2 120 0,16 0,0013 3 180 0,24 0,0013 4 240 0,32 0,0013 F là không đổi (1) I II. CẢM ỨNG TỪ 1. Thí nghiệm : b. Thí nghiệm 2: Đặt dây dẫn vuông góc với đường sức từ, giữ nguyên cường độ dòng điện thay đổi chiều dài của dây ghi lại số liệu vào bảng sau α = 900, I = 120A. Lần l(cm) F(N) F/l 1 2 0,08 0,04 2 4 0,16 0,04 3 8 0,32 0,04 F là không đổi (2) l Vậy F là không đổi, là đại lượng đặc trưng cho Il tác dụng của từ trường tại vị trí khảo sát và định nghĩa là cảm ứng từ B 3. VÉC TƠ CẢM ỨNG TỪ Véc tơ cảm ứng từ B tại một điểm : - Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó - Có độ lớn: - Bài tập vận dụng: Một dây dẫn có chiều dài 30cm, mang cường độ dòng điện I =5A đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có độ lớn B = 0,1T. Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn. A. 15N F B C.1,5N B. 0,15N Il D.0,6N 4. BIỂU THỨC TỔNG QUÁT CỦA LỰC TỪ F THEO B F  B B α B// I Lực từ F có điểm đặt tại trung điểm của M1M2, có phương vuông góc với B và l, có chiều tuân theo qui tắc bàn tay trái và có độ lớn: F = BIl sin α Trong đó α là góc tạo bởi B và l
- Xem thêm -