Tài liệu Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11 (10)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

• Từ trường của Nam châm chữ U ( Móng Ngựa) B I 2.Xác định Lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây cĩ dòng điện. a) Thí nghiệm O1 + O2 S M2 I M1 F N 2. Lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện. b) Phương của lực từ O1,2 - O2 O1 + Hướng của từ trường B T S I M1 N M2 I F F mg II. CẢM ỨNG TỪ 1. Định nghĩa phần tử dịng điện M1 l Phần tử dòng điện M2 F I F I B B II. CẢM ỨNG TỪ 4. Vectơ cảm ứng từ F I B II. CẢM ỨNG TỪ 4. Vectơ cảm ứng từ B A B B N C B S II. CẢM ỨNG TỪ 4. Vectơ cảm ứng từ B  A 5. Biểu thức tổng quát của lực từ F theo B I  B F F = B.I.l.sin (N) (T) (A) (m)
- Xem thêm -