Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (9)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ LỚP 11 1.Nêu khái niệm lực từ? Biểu thức xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện? Lực từ là lực do từ trường tác dụng lên nam châm hay dây dẫn mang dòng điện đặt trong nó F= I B L Sinα α =( B ,I ) Xác dịnh phương, chiều lực từ? B F I F phương ( I , B) chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái - Đặt bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ,chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện,ngón tay trái choãi ra góc 90° chỉ chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn. Nêu bản chất dòng điện trong dây dẫn? v e e e e I Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron. Bài 32: Lực LO-REN-XƠ -Từ trường tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. -Bản chất dòng điện trong dây dẫn là dòng electron chuyển động có hướng. Vậy từ trường có tác dụng lên electron chuyển động trong nó hay không?? Lực LO-REN-XƠ ◊Các kiến thức cần nắm: * Khái niệm lực LO-REN-XƠ * Phương, chiều ,độ lớn lực LO-REN-XƠ * Ứng dụng lực LO-REN-XƠ 1. THÍ NGHIỆM a) Dụng cụ: -Ống tia catôt - Vòng dây HEM-HON -Bình thủy tinh chứa khí trơ Thiết bị nào tạo ra được từ trường? Thiết bị nào tạo ra được hạt mang điện chuyển động? 1.THÍ NGHIỆM b)Tiến hành thí nghiệm: a) Dụng cụ: *TN1: b) Tiến hành: *TN1: _Cho dòng điện vào sợi đốt Nhận xét: Có vệt sáng thẳng. _ + 1. THÍ NGHIỆM a) Dụng cụ b) Tiến hành: *TN1: *TN2: *TN2: _Cho dòng điện vào 2 vòng dây HEM-HON _Cho dòng điện vào sợi đốt Nhận xét: Có vệt sáng tròn _ + + _ Dự đoán quỹ đạo chuyển động của electron trong 2 TN trên? 1.THÍ NGHIỆM a)Dụng cụ: b)Tiến hành: *TN1: b) Tiến hành thí nghiệm: *TN1: -Cho dòng điện vào sợi đốt Nhận xét: Có vệt sáng thẳng. Electron chuyển động theo quỹ đạo thẳng _ + 1. THÍ NGHIỆM *TN2: _Cho dòng điện vào 2 vòng dây HEM-HON a)Dụng cụ b)Tiến hành thí nghiệm _Cho dòng điện vào sợi đốt *TN1: Nhận xét: Có vệt sáng tròn *TN2: Electron chuyển động theo quỹ đạo tròn _ + + _ 1.THÍ NGHIỆM 2.Lực LO-REN-XƠ 2.LỰC LO-REN-XƠ Nguyên nhân sự thay đổi a)Khái niệm: quỹ đạo chuyển động của Lực mà từ trườngelectron? tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó gọi la lực LO-REN-XƠ *Khái niệm -Khi có từ trường thì quỹ đạo chuyển động của elêctron thay đổi Từ trường tác dụng lên electron chuyển động trong nó Từ trường tác dụng lên hạt mang điên chuyển động trong nó 1. THÍ NGHIỆM 2. Lực LO-REN-XƠ *Khái niệm: a)Phương của lực LO-REN-XƠ a) Phương của lực LO-REN-XƠ Lực LO-REN-XƠ đóng vai trò Dựa vào thí nghiệm trên lực hướng tâm nhận xét gì về phương,chiều của f lực VLO-REN-XƠ? Lực LO-REN-XƠ( f V, B ) đóng vai trò gì? f B *Khi có từ trường: -Quỹ đạo chuyển động của electron là quỹ đạo tròn -Electron chuyển động dưới tác dụng của lực LO-REN-XƠ V B f e 1.THÍ NGHIỆM: b) Chiều của lực LO-REN-XƠ Chiềuhợp dòng cùng chiềutác chuyển 2.Lực LO-REN-XƠ _Tổng lựcđiện LO-REN-XƠ dụng lên Xác định phương củahạt cácmang hạt mang điện dương tấtđộng cả các điện chuyển độngvà *Khái niệm: chiều lựcchuyển từ tác dụng ngược chiều động hạtlên trong dây dẫn tạo nên lực từcủa tác các dụng lênâm. dây dẫn? a)Phương của lực mang điện dây. LO-REN-XƠ I b)Chiều của lực F LO-REN-XƠ f V Xác định chiều của lực LO-REN-XƠ tác dụng lên hạt mang điện dương và âm? B l I F f V l 1THÍ NGHIỆM *Quy tắc: (*) 2.Lực LO-REN-XƠ Đặt bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ ,chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chuyển động của hạt mang điện .Khi đó ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều lực LO-REN-XƠ tác dụng lên hạt mang điện dương ,chiều ngược lại là chiều lực LO-REN-XƠ tác dụng lên hạt mang điện âm a) Phương của lực LO-REN-XƠ b) Chiều của lực LO-REN-XƠ *Quy tắc: 1THÍ NGHIỆM 2.Lực LO-REN-XƠ a) Phương của lực LO-REN-XƠ b) Chiều của lực LO-REN-XƠ c) Độ lớn của lực LO-REN-XƠ c) Độ lớn của lực LO-REN-XƠ Biểu thức lực từ: F = I B L Sinα α =(I , B) Δq q :điện tích một hạt I= n: mật độ hạt mang Δt điện trong dây S: Tiết diện dây dẫn l: Chiều dài dây dẫn Xác lập biểu thức Biểu thức lực LO-REN-XƠ: độ lớn lực LOREN-XƠ? F = q v B Sinα α =(v , B) 1. THÍ NGHIỆM 3. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ 2. LỰC LO-REN-XƠ -Vô tuyến truyền hình 3. ỨNG DỤNG (1) (2) + _ Qũy đạo chuyển động của electron sẽ như thế nào? Giải thích tác dụng của cuộn dây (1) và (2)? e CỦNG CỐ: 1.Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó gọi là lực LO-REN-XƠ 2.Lực LO-REN-XƠ: +Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ V và vectơ B +Có chiều xác định theo quy tắc(*) +Độ lớn: F = q V B Sinα α =( V , B ) Dặn dò: Về nhà làm bài tập SGK Ôn lại kiến thức đã học về mômen.
- Xem thêm -