Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (10)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 11 LỰC LO-REN-XƠ SÁCH GIÁO KHOA NỘI DUNG BÀI HỌC BÀI TẬP VẬN DỤNG TRA CỨU VẬT LÝ HA LỰC LO-REN-XƠ 1. Thí nghiệm TN1 Từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong nó. B 2. Lực Lo-ren-xơ Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ. a. Phương của lực Lo-ren-xơ B B M v f a. Phương của lực Lo-ren-xơ f  mp( B; v) B M v f b. Chiều của lực Lo-ren-xơ Quy tắc bàn tay trái q>0 cùng chiều ngón cái choải ra q<0 ngược chiều ngón cái choải ra c. Độ lớn của lực Lo-ren-xơ f  q vB sin  v B v  B 3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ Ống phóng điện tử 20 12 19 17 14 15 18 04 30 28 27 26 25 24 13 01 29 00 16 23 22 03 11 10 05 06 09 02 21 07 08 TG BÀI TẬP 1 EXIT BT 1 BÀI TẬP 2 EXIT BT 2 BÀI TẬP 3 EXIT BT 3 BÀI TẬP 4 EXIT BT4 BÀI TẬP 5 EXIT BT 5 BÀI TẬP 6 EXIT BT 6 BÀI TẬP 7 EXIT BT 7 BÀI TẬP 8 EXIT BT 8 BÀI TẬP 9 EXIT BT 9 BÀI TẬP 10 EXIT BT 10 1 2 3 4 5 6 7 CHỌN ĐÁP ÁN 8 9 10 BẠN ĐÃ CHỌN SAI! MỜI CHỌN LẠI Đáp án: A BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: A BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: D BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: B BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: C BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: D BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG Đáp án: D BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG! CHÚC MỪNG
- Xem thêm -