Tài liệu Bài giảng bài liên hệ giữa cung và dây hình học 9 (2)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐÀ LẠT BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY Bài giảng môn Toán lớp 9 TỔ 2 1/ Bài toán: SGK/104: Giải: Áp dụng định lý Pi-ta-go vào các tam giác vuông OHB và OKD, ta có: OH2 + HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2) Từ (1) và (2) suy ra OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Chú ý: Kết luận của bài toán vẫn đúng nếu một dây là đường kính hoặc hai dây là đường kính 2/ Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây: ?1/ Sgk trang 105: a/ Nếu AB = CD thì OH = OK Giải: Nếu AB = CD thì HB = KD (đl 2) Xét hai tam giác vuông OHB và OKD, ta có: OB = OD = R HB = KD (cmt) H  K  900 Suy ra OHB  OKD (c h – c g v) Vậy OH = OK (c t ư) b/ Nếu OH = OK thì AB = CD Giải: Xét hai tam giác vuông OHB và OKD, ta có: OH = OK (gt) H  K  900 OB = OD = R Suy ra OHB  OKD (c h – c g v) Vậy HB = KD (c t ư) ĐỊNH LÝ 1: Trong một đường tròn: a/ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm b/ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau ?2/ SGK trang 105: a/ So sánh OH và OH nếu AB > CD Giải: a/ Nếu AB > CD thì HB > KD Xét hai tam giác vuông OHB và OKD, ta có: OH2 = OB2 – HB2 (1) OK2 = OD2 – KD2 (2) Mà OB2 = OD2 = R2 và HB2 > KD2 (Do HB > KD) Suy ra OH2 < OK2 hay OH < OK b/ Nếu OH < OK thì AB > CD Chứng minh tương tự như trường hợp a/ ĐỊNH LÝ 2: Trong hai dây của một đường tròn: a/ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn b/ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn ?3/ SGK trang 105 a/ Vì OE = OF (gt) nên BC = AC (đl 1b) b/ Vì OD > OE (= OF) nên AB < BC (đl2b) Kính chào các thầy cô và các bạn
- Xem thêm -