Tài liệu Bài giảng bài lăng kính vật lý 11 (9)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi:Phát biểu định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng và viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng. Trả lời:-Hiện tượng tia sáng lệch phương (gãy)của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. -Biểu thức định luật: n1.sini= n2.sinr BÀI 28: LĂNG KÍNH I.Cấu tạo của lăng kính: A’ Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thuỷ tinh,nhựa…) thường có dạng lăng trụ tam giác. -Hai mặt bên : AA’B’B và AA’C’C. -Mặt đáy :BB’C’C A1 B’ A B1 B C’ C1 C I.Cấu tạo của lăng kính Góc chiết quang: A A Mặt bên Mặt bên Chiết suất :n n Đáy II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính : Ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính không bị tán sắc. II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính : D: Góc tạo bởi tiaTại ló sao và tia tới khi ánh Như vậy:Khi có tiasáng ló ratruyền từ khỏi lăng kính thì tia lókhí vào lăng không bao giờ cũng lệch kính về phía luôn có sự đáy so với tia tới. khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần pháp -Chiết suất của một lăng tuyến sokính với tia tới? nhất định đối với những tia S sáng có màu khác nhau thì khác nhau. A I i1 K r1 D r2 i2 J R III.CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH : +) sini1 = n.sinr1 +) sini2 = n.sinr2 A +) r1+ r2 = A +) i1 + i2 –A = D Nếu các góc i1 , A nhỏ: i1 = n r1 ; A = r1 + r2 ; i2 = n r2. D = (n-1)A I i1 K D r1 r2 S H i2 J R IV:Công dụng của lăng kính 1.Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng : -Ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. IV.CÔNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH 2)Công dụng của lăng kính: a.Máy quang phổ: Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Máy quang phổ IV.CÔNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH: b).Lăng kính phản xạ toàn phần -Đinh nghĩa: Là lăng kính thuỷ tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. B B A C A C IV.CÔNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH b).Lăng kính phản xạ toàn phần. BÀI TẬP CỦNG CỐ Cho một tia sáng đơn sắc chiếu vuông góc lên mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A= 30 0 và thu được góc lệch D = 300 .Chiết suất của chất tạo ra lăng kính đó bằng bao nhiêu?
- Xem thêm -