Tài liệu Bài giảng bài lăng kính vật lý 11 (7)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHƢƠNG VII KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy so sánh bản chất của hai trường hợp sau: - Ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường chiết quang hơn. - Ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường kém chiết quang hơn. Câu 2: Hãy nêu điều kiện cần và đủ để xảy ra hiện phản xạ toàn phần TiÕt 55 Tiết 55 – BÀI 28: LĂNG KÍNH I.CẤU TẠO CỦA LĂNG KÍNH: 1. Định nghĩa: Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất ( thuỷ tinh, nhựa…), thƣờng có dạng lăng trụ tam giác. 2. Cấu tạo của lăng kính (về phƣơng diện quang học): là tiết diện thẳng (tam giác )của lăng kính và đƣợc đặc trƣng bởi: .Góc chiết quang A .Chiết suất n Tiết 55 – BÀI 28: LĂNG KÍNH I.CẤU TẠO CỦA LĂNG KÍNH: II. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH: 1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng: Chùm ánh sáng trắng qua lăng kính cho chùm các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, tím sau lăng kính được gọi là hiện tượng tán sác ánh sáng Laêng kínhP2 Khe heïp A luïc Laêng kính P1 Kính lọc sắc F Maøn E Tiết 55 – BÀI 28: LĂNG KÍNH I.CẤU TẠO CỦA LĂNG KÍNH: II. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH: 1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng: 2. Đƣờng truyền của tia sáng qua lăng kính Chiếu tia sáng đơn A sắc (SI ) từ dưới đáy đến mặt bên thứ nhất của lăng kính, sau mặt bên thứ hai cho tia ló (JR) lệch về K phía đáy so với tia tới. D I i1 J r1 S n >1 B r2 i2 R H C Tiết 55 – BÀI 28: LĂNG KÍNH I.CẤU TẠO CỦA LĂNG KÍNH: II. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH: III. CÁC CÔNG THỨC CỦA LĂNG KÍNH: Trường hợp góc lớn: sini1  nsinr1 sini2  nsinr2 Trường hợp i1 và A nhỏ(< 100): i1  nr1 i2  nr2 A  r1  r2 A  r1  r2 D  i1  i2  A D  (n  1)A IV. CÔNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH: 1. Máy quang phổ lăng kính: Phân tích cấu tạo của nguồn sáng 2. Lăng kính phản xạ toàn phần: Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thuỷ tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. - Ứng dụng: Chế tạo máy ảnh, ống nhòm, kính tiềm vọng… CỦNG CỐ: Bài 1: Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình sau: Trường hợp nào, lăng kính KHÔNG làm lệch tia ló về phía đáy? A. Trường hợp 1. B. Trường hợp 2 và 3. C. Trường hợp 1, 2 và 3. D. Không có trường hợp nào. Bài 2: Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình sau: Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính là: A. B. C. D. 00 22,50 450 900
- Xem thêm -