Tài liệu Bài giảng bài lăng kính vật lý 11 (3)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chương VII: Bài 28: ÑAËT VAÁN ÑEÀ Tóm tắt nội dung chương: Lăng kính Ánh mắt em Thấu những ánh sáng long lanh. kính Qua lăng kính hóa bảy màu rực rỡ. Nghe tiếng em ngân qua Kính lúp từng hơi thở. Sao ngọt ngào như tiếng vọng âm thoa. Kính hiển vi Kính thiên văn I.CẤU TẠO LĂNG KÍNH: Cạnh ABC là tiết diện thẳng của lăng kính A Mặt bên B C n ĐÁY Kết luận: Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất( thủy tinh, nhựa…), thường có dạng lăng trụ tam giác • Các phân tử lăng kính gồm: cạnh, đáy, hai mặt bên • Về phương diện quang học, một lăng kính đặc trưng bởi: - Góc chiết quang - Chiết suất n II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính 1.DựTác dụngChiếu tán sắc đoán: ánh ánh sáng sáng: trắng qua lăng kính hiện tượng gì sẽ xảy ra? Chùm ánh sáng trăng chiếu qua lăng kính phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác nhau đó là sự tán sắc ánh sáng Thí nghiệm 2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính Hoàn thành câu C1 Thí nghiệm II. Các công thức của lăng kính: C2: Thiết lập công thức lăng kính? sini1 = nsinr1 ; A= r1+ r2 sini2 = nsinr2 ; D= i1+ i2 - A IV. Công dụng của lăng kính Maùy quang phoå Laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn Giải thích câu C3? Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Củng cố: Câu 1: Lăng kính la một khối chất trong suốt: A. có dạng trụ tam giác. B. có dang hình trụ tròn. C. Giới hạn bởi hai mặt cầu. D. hình lục lăng.
- Xem thêm -