Tài liệu Bài giảng bài lăng kính vật lý 11 (17)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng THPT Lê Quý Đôn - TP Tân An – Long An GVHD: Thầy Đinh Ngọc Danh SVTT: Nguyễn Công Minh I. CẤU TẠO LĂNG KÍNH A Tiết diện thẳng của một lăng trụ tam giác là 1 tam giác. n Mặt bên Đáy Lăng kính là một khối chất trong suốt đồng chất( thủy tinh, nhựa…), thường có dạng lăng trụ tam giác. n là chiết suất của chất làm lăng kính II. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH 1.TÁC DỤNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Tác dụng tán sắc ánh sáng là tác dụng tách một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau. II. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH 2. ĐƢỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG ĐƠN SẮCQUA LĂNG KÍNH Khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới. A n >1 Không khí n=1 III. CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH sini 1 =nsinr1 sini 2 =nsinr2 A A=r1+r2 D=i1+i2-A D I i1 J r1 r2 i2 K n >1 B Không khí n1=1 C BÀI TẬP VẬN DỤNG: 2 .Góc chiết quang A=60o. Một lăng kính có chiết suất n = Chiếu tia sáng đơn sắc tới mặt bên với góc tới 45o .Tính góc lệch của tia sáng khi qua lăng kính. Giải: sini1=nsinr1 r1= 30o A= r1+r2  r2= A-r1 =30o sini2=nsin r2  i2= 45o D= i1+i2 –A = 30o IV. CÔNG DỤNG LĂNG KÍNH 1. MÁY QUANG PHỔ Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích ánh sáng từ nguồn sáng phát ra thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó ta xác định được cấu tạo của nguồn sáng. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG S J L1 L2 L3 M Ánh sáng trắng bị tách ra thành các thành phần đơn sắc sau lăng kính 2. LĂNG KÍNH PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Lăng Lăngkính kínhphản phảnxạ xạtoàn toànphần phầnđược là lăng sử kính dụngthủy nhiều tinh trong có tiết đờidiện sốngthẳng và trong là một khoa tam học giác kỹ thuật vuông cân KÍNH TIỀM VỌNG S GƢƠNG PHẲNG LĂNG KÍNH PHẢN XẠ TOÀN PHẦN R Kính tiềm vọng được ứng dụng rộng rãi trong khoa học, quân sự, tàu ngầm… Một vài ứng dụng của kính tiềm vọng trong thực tế LĂNG KÍNH I.CẤU TẠO - Nêu cấu tạo lăng kính - Các đặc trƣng về phƣơng diện quang hình học II.ĐƢỜNG TRUYỀN TIA SÁNG QUA LĂNG KÍNH -Tác dụng tán sắc ánh sáng -Đƣờng đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính III.CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH sin i1 = nsin r1 sin i2 = nsin r2 A = r 1 + r2 D = i1 + i 2 - A IV.ỨNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH -Máy quang phổ -Lăng kính phản xạ toàn phần
- Xem thêm -